Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Liekom na spokojnú a prosperujúcu spoločnosť sú určite jej vzdelaní členovia.  Vzdelanie má veľa podôb, najúčinnejšou a najtrvalejšou je však vlastná skúsenosť. Už 25 rokov si v našej organizácii Úsmev ako dar uvedomujeme potrebu vzdelávania detí v detských domovoch. Cieľom našich celoročných vzdelávacích aktivít je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu.

Vďaka podpore dvoch percent z dane od spoločnosti DHL, najväčšieho poskytovateľa logistických služieb na svete, pripravíme pre život ďalších mladých ľudí, ktorí sa po odchode z detského domova nebudú obávať o svoju budúcnosť. Budú mať lepšiu štartovaciu pozíciu a pocit hodnoty pre svojho budúceho zamestnávateľa. Vzdelávacie aktivity budú prebiehať na pravidelnej báze, či už formou víkendových alebo týždňových pobytov, ktoré sú súčasťou projektu Domováci domovákom.

Spoločnosť DHL chce prostredníctvom tohto projektu zviditeľniť problémy mladých ľudí, ktorí odchádzajú z detských domovov na celom Slovensku a prispieť tak k úplne zrelej osobnosti dieťaťa respektíve mladého človeka, ktorý je schopný vybudovať si pozitívne hodnoty v živote a tak sa začleniť do života. „Veríme, že pomôžeme mladým ľuďom nájsť ich schopnosti a talenty a že im takto dáme príležitosť zistiť aké možnosti majú vo svojom budúcom živote, rozšírime ich komunikačné schopnosti, záujem o tímovú prácu, kreativitu a empatiu.“, hovorí Klaudia Višňovská, Marketing and Comms Manager DHL Freight and Supply Chain Slovakia. „Myslím si, že toto by mohla byť jedna z najzaujímavejších iniciatív zameraná na rozvoj mladých ľudí, ktorí žijú v detských domovoch.“

Značky: