Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dovolenka na jachte, plachetnici či motorovom člne.

Mnohí Slováci s obľubou využívajú slnečné letné dni práve na oddych spojený s plavbou po mori. A hoci premávka na mori či riekach nie je taká hustá ako na diaľniciach, havárie či iné poistné udalosti plavidiel vôbec nie sú ojedinelé. „Evidujeme prípad, keď klient počas plavby na dovolenke v Chorvátsku svojím motorovým člnom narazil do lode nemeckého dovolenkára a plavidlo výrazne poškodil. Z poistenia zodpovednosti za škodu sme poškodenému vyplatili poistné plnenie vyše 83-tisíc eur. Ďalšia poistná udalosť sa stala takisto v Chorvátsku, kde pri požiari na lodi zhorelo dohromady deväť lodí a štyri ďalšie boli poškodené. Vo veci momentálne prebieha súdne konanie. V poistení zodpovednosti za škodu evidujeme aj ďalšie poistné udalosti, keď Slováci pri plavbe či parkovaní poškodili plavidlá majiteľov z iných krajín ,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová.

Ak sa chystáte dovolenkovať plavbou po mori, myslite na poistnú ochranu vášho plavidla. „Poistiť je možné plachetnicu, jachtu, motorový čln, gumený čln s motorom či akékoľvek plavidlo plávajúce pod slovenskou vlajkou používané na rekreačné účely, s výnimkou pontónu a ubytovacieho člnu. Havarijné poistenie kryje škody spôsobené zničením pri havárii, v dôsledku živelnej udalosti, výbuchu, požiaru, krádeže či vandalizmu,“ upresňuje L. Muthová.

Poistením môže byť krytý aj pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu plavidla. Poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla, vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované. Podmienkou poistenia je, aby plavidlo bolo zapísané v evidencii plavidiel Slovenskej republiky a bolo využívané na nekomerčné rekreačné účely, s možnosťou jeho kotvenia na Slovensku alebo v zahraničných marínach. Klient získa tzv. Modrú kartu, ktorá je potvrdením o poistení a je vydaná v slovenskom, anglickom, talianskom a chorvátskom jazyku.

Pri poistení treba určite myslieť aj na škody, ktoré môžeme svojím plavidlom spôsobiť na živote a zdraví osôb alebo na materiálne škody a poistiť si zodpovednosť za škodu. Výška krytia je 500-tisíc eur alebo 1 milión eur. Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré nastanú vo vnútrozemských vodách Slovenskej republiky a Európy (s výnimkou vôd Albánska, Ukrajiny a Moldavska), a tiež  vo vodách Stredozemného, Jadranského, Severného a Baltického mora, pobreží štátov Stredozemia, okrem Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela a Sýrie.

Výška poistného závisí od výšky zvolenej poistnej sumy a rozsahu dojednaného poistenia, vrátane zvolenej spoluúčasti a dojednanej územnej platnosti. Pri bezškodovom priebehu poskytujeme v havarijnom poistení malých plavidiel bonus až do výšky 15 percent z ročného poistného.