Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IT špecialistov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

V tomto článku prinášame prehľad semifinálových projektov a ich videoprezentácií.

Vyber najlepšiu videoprezentáciu semifinálových projektov TP CUP 2022

Svojím “lajkom” môžeš vybrať projekt, ktorý je podľa teba najlepší/ najzaujímavejší. Pozri si prezentačné videá projektov a odmeň ich lajkom, komentárom a zdieľaj ich medzi ľuďmi. Každý člen najviac lajkovaného projektu vyhrá 15 eurovú poukážku do kníhkupectva Martinus a naviac sa jedna môže ujsť aj Tebe! Stačí si pozrieť nižšie videoprezentácie tímov a hlasovať “lajkom”. Hlasovanie bude prebiehať na Facebooku FIIT STU a YouTube FIIT STU: pod videom, ktoré sa ti zdá najlepšie klikni na “páči sa mi to” a zanechaj “like”.  

Hlasovanie končí: 1. 6. 2022 o 20:00, následne vyberieme výhercu, ktorý postúpi do finále konajúce sa 2.6.2022 od 9:00 do 11:00 vo Veľkej Aule FIIT STU

Z hlasujúcich 15 eurovú poukážku vyhrá jeden z „lajkujúcich“ pod víťazným videom náhodným žrebovaním. Víťaza vyhlásime 4. 6. 2022.  

BlockBuild – NFT spojené s realitou a nadstavby pre blockchain platobné brány 

Produkt vytvorený v rámci predmetu Tímový projekt na inžinierskom štúdiu FIIT STU si dáva za cieľ spojiť nový trend NFT s fyzickými statkami. Je postavený na základe multifunkčnej platobnej brány a umožňuje tvorbu, predaj, nákup a zapožičanie NFT prepojených na digitálnu reprezentáciu unikátneho statku výmenou za široké spektrum krypto a FIAT mien. Okrem NFT modulu obsahuje riešenie aj zabezpečenie proti praniu špinavých peňazí a inej finančnej podvodnej činnosti. O túto ochranu sa stará model umelej inteligencie, ktorý využíva verejné informácie o transakciách a peňaženkách na blockchaine.

Celé riešenie je postavené na SOTA technológiách ako sú Ethereum, React, Random Forest a podobne. Viac informácií tu. Hlasuj za BlockBuild na Facebooku.

Hemp Team – Spektrometrálne testovanie technickej konopy

Množstvo CBD v technickej konope je pre pestovateľov jedným z kľučových faktorov zbierania úrody. Riešenia, ktoré aktuálne existujú sú pre nich ako časovo, tak aj finančne veľmi náročné. V našej práci sme sa zamerali na určenie dňa zberu konopy na základe dát získaných z iónového pohyblivostného spektrometra. V našom projekte sme pracovali so vzorkami konopy zbieranými každé dva dni počas jedného mesiacu. Dáta boli reprezentované pomocou spektier zachytených každých 180 ms a na týchto vzorkách sme natrénovali regresné modely, ktoré boli schopné správne predikovať deň zberu s priemernou odchýlkou okolo 1,25 dňa. Model s najlepšími výsledkami sme sprístupnili bežným poľnohospodárom formou informačného systému, kde môžu vidieť výsledky svojich meraní po nahratí súboru s výsledkami zo spektrometra. Viac informácií tu. Hlasuj za Hemp Team na Facebooku.

SmartBrew – automatizovaný pivovar

SmartBrew je kontrolný systém pre automatizáciu pivovaru. Systém ponúka možnosť jednoduchej obsluhy a ovládanie jednotlivých častí pivovaru. Vie zobraziť a načítať vybraný recept, pričom súbor receptov je možné ľahko rozširovať a meniť vďaka intuitívnemu rozhraniu. Varenie prebieha po spustení receptu automaticky, pričom si používateľ môže zadefinovať priestor pre manuálne vstupy. Po ukončení varenia systém zobrazí v histórii varení aj podrobné štatistiky, ktoré je možné následne exportovať do protokolu. Systém je koncipovaný tak, aby sa dal jednoducho rozširovať. Viac informácií tu. Hlasuj za SmartBrew na Facebooku.

AMS – Preverenie kriminálnej aktivity osôb

AMS je portál, ktorý umožňuje previerku kriminálnej aktivity fyzických a právnických osôb za pomoci verejne dostupných internetových médií. Negatívna história fyzickej alebo právnickej osoby môže poškodiť meno firmy, s ktorou spolupracuje, v dôsledku čoho veľa spoločností požaduje preverenie potenciálnych zákazníkov alebo partnerov. Portál poskytuje články z viacerých krajín Európskej únie, Spojených štátov a Veľkej Británie. Články sú spojené s kľúčovými slovami, ktoré sú rozdelené do 11-tich kategórií, pričom každá z nich obsahuje názvy v priemere desiatich trestných činov. Používatelia majú možnosť exportovať dôležité články vo formáte pdf, prípadne zobraziť ich obsah priamo na portáli. Viac informácií tu. Hlasuj za AMS na Facebooku.

KLYCK – automatizácia KYC a AML procesov

V súčasnom svete sú finančné spoločnosti podľa lokálnej legislatívy požadované vykonať proces  známy ako Know Your Client (KYC), ktorý zahŕňa identifikovanie a verifikovanie konateľov  spoločností, a Anti-Money Laundering (AML), ktorého súčasťou je preskúmanie konečných užívateľov výhod v databázach, teda ľudí benefitujúcich z vlastnených spoločností. Tieto procesy sú často  vykonávané manuálne. Zamestnanci finančných inštitúcií sú často plne vyťažený týmito repetitívnymi a časovo náročnými procesmi. Platforma, ktorú sme vytvorili, túto prácu automatizuje tak, aby  spĺňala legislatívu. Avšak celý tento proces stále vyžaduje isté manažérske rozhodnutie na základe  výstupov z KYC a AML procesu. Dobrou správou je, že väčšina tohto procesu je automatizovateľná.  Týmto by sa dosiahlo uvoľnenie zamestnancov z repetitívnej práce náchylnej na chyby. Viac informácií tu. Hlasuj za KLYCK na Facebooku.

Nav-X – Navigácia v rozšírenej realite

Nav-X je platforma na tvorbu, zdielanie a navigovanie sa po trasách pomocou rozšírenej reality.  Ktokoľvek si môže pomocou našej webovej aplikácie vytvoriť a následne zdielať trasu, po ktorej sa potom môžu iný používatelia navigovať, pomocou našej mobilnej aplikácie dostupnej pre iOS aj Android. Trasu môžu tvoriť pamiatky, reštaurácie, bary a v podstate čokoľvek, čo tvorca trasy uzná za vhodné. Takto vytvorenou trasou bude používateľov sprevádzať aplikácia s rozšírenou realitou a náš virtuálny sprievodca Joe. Viac informácií tu. Hlasuj za Nav-X na Facebooku.

Electie – Budúcnosť volieb

Súčasný systém volieb čelí problémom ako pomalé manuálne sčítanie hlasov, vysoké organizačné náklady, je náchylný na chyby spôsobené ľudským faktorom a občas chýba dôvera širokej verejnosti. Digitalizované volebné systémy by výrazne znížili náklady na voľby, čas potrebný na finalizáciu výsledkov, spotrebu papiera a eliminovali ľudský vstup do sčítania hlasov. Preto náš tím Electie prichádza s inovatívnou vízou pre elektronizáciu volebného procesu. Hlasovacie hárky sme nahradili dotykovými obrazovkami, vďaka čomu je možné hlasy zbierať a sčítavať automatizovane. Viac informácií tu. Hlasuj za Electie na Facebooku.

MLTOX – Predikcia fototoxicity chemických látok

Medzi toxické reakcie chemických látok patrí aj fototoxicita, teda toxicita vyvolaná slnečným žiarením. Liečivá a kozmetika dodávané na trh musia byť na fototoxicitu testované, čo ale zahŕňa nehumánne testovanie na zvieratách.

Naše riešenie je webová aplikácia MLTOX, ktorá umožňuje s pomocou dátovej analýzy a strojového učenia predikovať fototoxicitu chemických látok. Predikovanie pomocou aplikácie MLTOX je jednoduché a rýchle. Výsledky predikcie sú spoľahlivé, keďže dosahujeme najlepšie výsledky na svete v rámci predikcie fototoxicity metódami strojového učenia. Zároveň sa môže vedecká komunita aktívne zapájať do zlepšovania modelu.

Veríme, že naše riešenie pomôže k tvorbe nových OECD smerníc na tému fototoxicity. Viac informácií tu. Hlasuj za MLTOX na Facebooku.

Prečítajte si aj:

Značky: