Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najmä pri deťoch sa môžu stať nepredvídateľné udalosti, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Poistenie storna je zahrnuté vo vyšších balíkoch s prednastavenými limitmi, storno je však možné uzatvoriť aj samostatne. Môže nastať situácia, že nakoniec nebudete môcť vycestovať  – choroba detí, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo či rozvod, živelná udalosť doma alebo výpoveď z práce či neurobené štátnice – to všetko sú dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storno poplatku.

„Zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila,“ radí manažérka cestovného poistenia UNIQA Ľubomíra Hricová.

Storno a prerušenie cesty  z rovnakej príčiny si môže uplatniť až 6 ľudí, ktorí sú poistení na jednej zmluve. Znamená to, že ak napríklad pred cestou ochorie dieťa a je hospitalizované, storno poplatkov si môže uplatniť celá rodina.

Poisťovňa Vám preplatí vopred uhradené náklady na cestu, ubytovanie a  nespotrebované služby v prípade, že máte poistené storno poplatky. Poisťovni stačí doručiť lekársku správu, resp. potvrdenie dokazujúce dôvod zrušenia cesty a potvrdenie o zakúpení a úhrade dovolenky so storno podmienkami.

Pozor! Dôvody na uplatnenie storna sú jasne špecifikované v poistných podmienkach a cestu nemôžete stornovať z akýchkoľvek dôvodov. Napríklad, ak sa rodina bojí odcestovať do Egypta, kde pred časom útočil žralok, takýto prípad poistenie nekryje.

Nezabudnite, že cestovné poistenie kryje poistné udalosti už na Slovensku od momentu, ako opustíte miesto svojho bydliska či pracoviska a končí sa návratom do miesta vášho bydliska či pracoviska. Ak vás cestou na letisko alebo na hranice SR prekvapí nepredvídaná udalosť či nehoda ešte na území SR, kvôli ktorej zmeškáte lietadlo alebo vôbec nebudete môcť cestovať do zahraničia, využite poistenie.

Spolu s poistením storna poplatkov má v UNIQA klient poistené aj prerušenie cesty, čo znamená, že ak je z dôvodu náhleho ťažkého ochorenia alebo úmrtia rodinného príslušníka alebo blízkej osoby nutný skorší návrat z dovolenky, poisťovňa uhradí nečerpané služby a spiatočnú cestu.

Evidujeme prípad rodiny, ktorá cestovala na dovolenku autom z východného Slovenska k moru do Talianska. Počas cesty mal vodič ešte na strednom Slovensku dopravnú nehodu. Poškodené auto a úraz vodiča, ktorý si vyžadoval hospitalizáciu, znemožnili rodine cestovať ďalej. Celej rodine boli preplatené nečerpané služby, ktoré mali objednané a uhradené  ubytovanie v hoteli v Taliansku. V rámci liečebných nákladov vznikol nárok na preloženie vodiča  do najbližšej nemocnice v mieste jeho bydliska,“ hovorí Ľ. Hricová.

Poistenie storno poplatkov je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd/ubytovanie/cestovný lístok. Pokiaľ si klienti uzatvoria storno až po zakúpení resp. dovolenky, platnosť poistenia storna sa o niekoľko dní posunie.

Značky: