Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S neustále rastúcim počtom nových pracovných ponúk, kedy sa stal október druhým najsilnejším mesiacom v roku 2015 a počet nových pracovných ponúk vzrástol medziročne takmer o tretinu, rastie aj motivácia zamestnaných ľudí zmeniť súčasnú prácu. Spomedzi viac ako tridsaťtisíc životopisov, ktoré od začiatku júla pribudli na portáli Profesia.sk, tvorilo až 40% zamestnaných ľudí.

Vysokoškolské vzdelanie deklaruje podstatne viac zamestnaných ľudí

Na portáli Profesia môžu nájsť firmy životopisy ľudí hľadajúcich novú prácu s rôznym vzdelaním, vekom a aj platovými očakávaniami. Priemerný vek zamestnaných ľudí hľadajúcich novú prácu je 32 rokov, pričom u nezamestnaných je to 29 rokov. Priemerný nezamestnaný človek na našom portáli je teda o niečo mladší ako zamestnaný.

Nožnice sa otvárajú pri vyššom vzdelaní, kde najväčší rozdiel medzi zamestnanými a nezamestnanými je u ľudí s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa; takéto vzdelanie uvádza až 21 % zamestnaných a len 13 % nezamestnaných ľudí.

Zamestnaní očakávajú o 166 eur v priemere viac ako nezamestnaní

K rozdielu dochádza aj medzi platovými očakávaniami zamestnaných a nezamestnaných, kde rozdiel tvorí v priemere až 166 eur. Zamestnaní ľudia, ktorí sa iba obzerajú po lepších príležitostiach a netlačí ich čas pri hľadaní novej práce, majú viac očakávaní, ktoré by mala nová práca spĺňať, a aj ich kritériá sú podstatne vyššie.

Priemerné platové očakávania na Profesia.sk, 2015

Každý šiesty zamestnaný hľadá prácu v oblasti manažmentu

Zo všetkých nových životopisov, ktoré si počas štyroch mesiacov vytvorili uchádzači na portáli Profesia.sk, je možné zhodnotiť, že kandidáti vo svojich životopisoch deklarujú najväčší záujem o prácu v oblasti administratívy, obchodu, cestovného ruchu a dopravy. V týchto oblastiach je záujem o prácu u zamestnaných aj nezamestnaných podobný.

Najväčšie rozdiely medzi zamestnanými a nezamestnanými sú v oblastiach, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú alebo naopak nízku kvalifikáciu pracovnej sily. Príkladom sú oblasti manažmentu a pomocných prác. Zatiaľ čo každý šiesty zamestnaný uvádza, že hľadá prácu v manažmente, u nezamestnaných je to iba každý desiaty uchádzač.

Na druhej strane, v pomocných prácach vyžadujúcich nižšiu kvalifikáciu je situácia opačná; svoj záujem o prácu v tejto oblasti deklaruje iba každý desiaty zamestnaný, zatiaľ čo u nezamestnaných je to až každý piaty uchádzač.

Záujem uchádzačov na Profesia.sk podľa odvetví, 2015

Značky: