Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • FIIT STU je jedinou fakultou v SR a ČR, ktorá má akreditáciu britskej IET.
  • Londýnsku akreditačnú komisiu zaujímala najmä aktuálnosť vzdelávania, objektivita skúšok, komunikácia so študentmi, spolupráca s firmami a vedecké výstupy.
  • Akreditačný panel hovoril aj so študentmi a partnermi z priemyslu.
  • IET udeľuje profesijné inžinierske tituly v Británii, Škótsku i Sev. Írsku.
  • O jej akreditáciu sa z prestížnych dôvodov uchádzajú i mnohé zahraničné univerzity.

“Medzinárodná akreditácia je pre nás darčekom k narodeninám. Sme jedinou fakultou na Slovensku zameranou výhradne na informatiku a informačné technológie a práve tento rok oslavujeme 15. narodeniny. Za ten čas výrazne vzrástol význam digitálnych zručností, IT priemysel na Slovensku sa významne rozvinul a má potenciál ďalej rásť a zamestnávať schopných absolventov. Potrebuje aj lídrov a špičkových IT expertov. Aj  my chceme ísť dopredu. Záleží nám na tom, aby mladí ľudia neodchádzali za IT vzdelávaním do zahraničia. Akreditácia od najväčšej inžinierskej organizácie na svete potvrdzuje, že nároky na kvalitu výučby našich študentov sú porovnateľné s nárokmi na kvalitu na britských univerzitách, pričom britské vysoké školstvo patrí medzi najlepšie na svete,“ povedala Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Akreditačný proces trval približne rovnako dlho, ako ten slovenský, viac ako rok fakulta zhromažďovala podklady a pripravovala ich do formy ako si vyžadovali pravidlá britskej akreditácie.  Akreditačný panel navštívil fakultu koncom septembra 2017 a 18. januára odoslal list s vyjadrením – fakulta získala akreditáciu pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy, ktoré v súčasnosti poskytuje, na maximálnu možnú dĺžku (5 rokov).

Na rozdiel od slovenskej Akreditačnej komisie, britskú Inštitúciu pre inžinierstvo a technológie (The Institution of Engineering and Technology, IET) zaujímala aktuálnosť vzdelávania – či reaguje na vývoj v IT, objektivita a transparentnosť skúšok, spôsob komunikácie so študentmi, spolupráca s firmami, vnútorné systémy na zabezpečovanie kvality výučby. Pokiaľ ide o transparentnosť skúšok, do úvahy neprichádza ústne skúšanie, hoci je na Slovensku stále rozšírené. Pre objektivitu by mali byť ústne skúšky aspoň nahrávané a záznamy archivované. Z pohľadu spolupráce s firmami sú nevyhnutnosťou prednášky odborníkov z priemyslu na škole. Zástupcovia IET pritom nechceli hovoriť len s predstaviteľmi fakulty, ale aj so študentmi a partnermi z praxe.

Rovnako ako pre slovenskú akreditačnú komisiu boli pre britskú kľúčové vedecké výstupy, no nie ich objem, ale to, ako sa premietajú najnovšie poznatky do vzdelávacieho procesu a či k nim majú prístup aj študenti. Akreditačný panel ocenil, že študenti sú na škole veľmi skoro, už v bakalárskom štúdiu, zapájaní do výskumu a sú spoluautormi na viac menej všetkých vedeckých výstupoch.

„Ocenili sme najmä silné zapojenie zástupcov priemyslu do študijných programov a obsahu výučby na fakulte a pokiaľ ide o odporúčania, fakulta by mala venovať pozornosť kľúčovým zamestnancom, ich odbornému rastu a tréningom,“ povedal Mark Zwolinski z IET.

Na dôležitosť kvalitných učiteľov informatiky upozorňuje aj rektor STU Robert Redhammer: Je paradoxom, že naši informatici získavajú významné medzinárodné ocenenia, o ich vzdelávanie je obrovský záujem aj zo strany zamestnávateľov aj zo strany študentov, ale finančne oceniť učiteľov sa dlhodobo nedarí. Akoby to bolo zakliate. Je najvyšší čas, aby financovanie verejných vysokých škôl na Slovensku odzrkadľovalo reálne potreby trhu práce: aby reagovalo na potreby zamestnávateľov a aby zohľadňovalo platovú úroveň v jednotlivých segmentoch hospodárstva. Inak  sa nebude dať udržať vzdelávacia kapacita v  najžiadanejších vysokoškolských odboroch.“

Okrem silného vzťahu s priemyslom (prednášky, spoločné laboratória, záverečné práce študentov konzultované a riešené s firmami…), IET vyzdvihla tiež nadštandardnú komunikáciu so študentmi (na fakulte vyvinuli systém Askalot,  ktorý prevzal napr. aj Harvard v rámci portálu online otvorených kurzov EDx). Pozitívne IET hodnotila aj to, že fakulta reaguje na meniacu sa kvalitu uchádzačov o štúdium a snaží sa znižovať úbytok neúspešných študentov bez zníženia kvality výučby. Fakulta totiž ponúka svoje bakalárske programy nielen ako troj, ale aj štvorročné. Cieľom je práve umožniť štúdium informatiky aj študentom, ktorí vnímajú jej význam pre kariéru, no na strednej škole mali slabšiu prípravu z matematiky.  Študijné programy fakulta stále aktualizuje  – pred dvoma rokmi pribudol program zameraný na informačnú bezpečnosť, v tomto roku program zameraný na umelú inteligenciu.

 

Značky: