Agnela Merkelová navštívi tradičnú výstavu CeBit v Hanoveri a v sobotu sa nechala počuť, že spôsob, ako sa doteraz využívajú získané dáta v Európe sa jej nepáči. 

Nemecká kancelárka Angela Merkelová hovorí o štandardizácii využitia dát a práve CeBit má byť centrom digitalizácie v Európe.

“Chceme vytvoriť jednotný digitálny trh v Európe. To znamená, že musíme mať podobné scenáre využitia dát vo všetkých krajinách EÚ. ” oznámila Merkelová cez video podcast. Kľúčovým prvkom je určenie toho, kto je majiteľom dát a ako riešiť následné otázky vlastníckych práv. „O tejto téme stále diskutujeme“ – doplnila Merkelová.

Ako sa vyjadrila, napr. v automobilovom sektore bolo dôležité jasne určiť, či dáta z prevádzky automobilov patria výrobcom áut alebo výrobcom softvérových nástrojov pretože takto bolo možné vyvinúť nové a lepšie produkty na základe dát získaných od klientov.

“V Európe potrebujeme rýchlo a jasne implementovať legislatívu, týkajúcu sa vlastníckych práv a tohjo, koho majetkom sú získané dáta“ – uzavrela Merkelová svoj príspevok.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.