Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulú dekádu takmer strojnásobila.

Nezmenilo sa však nič na tom, že tak ako v minulosti, aj teraz držia väčšinu svojich úspor na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch, resp. vkladoch. Podľa posledných štatistík OECD na nich mali klienti na Slovensku odložených až 62,26 % svojich úspor. Ide o nadpriemer, o čom svedčí aj fakt, že ide o druhý najvyšší podiel spomedzi hodnotených členských štátov OECD, hneď po Grécku (66,25%).

Ako druhý najfrekventovanejší nástroj si klienti na Slovensku volili penzijné fondy, do ktorých  sústreďovali 12,7% svojich financií. V podielových fondoch mali domácnosti uložených 8,42 % finančného majetku, čo nás radí na 12.priečku z 30 hodnotených krajín, pred Českú republiku a Poľsko a za Rakúsko a Maďarsko.

V cenných papieroch mali Slováci podľa OECD uložených 2,5 % majetku, pričom v akciách len 0,2 %, čo nás radí na posledné miesto rebríčka. Na jeho opačnom konci boli obyvatelia Estónska, Fínska, Švédska a USA. Podiel investícii do akcií v týchto krajinách presiahol 35 %.

Z údajov ČSOB vyplýva, že viac investujú starší klienti, nad 40 rokov. Môže to súvisieť napríklad s tým, že klienti sa vekom čoraz častejšie začínajú zaujímať o možnosti zhodnocovania ušetrených prostriedkov a pripravujú si aj finančnú rezervu do budúcnosti.

 „Na základe našich skúsenosti môžeme povedať, že ochota klientov podstúpiť mierne riziko výmenou za potenciálne vyšší výnos sa o niečo zvýšila. Do istej miery to môže súvisieť aj s tým, že nízke úroky na termínovaných vkladoch či sporiacich produktoch motivovali klientov k tomu, aby sa viac poobzerali po iných možnostiach zhodnocovania ich úspor,“ hovorí riaditeľka Odboru prémiového segmentu ČSOB Mária Horváthová.

Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu spoločnosti Ipsos, pripraveného exkluzívne pre ČSOB. Podľa neho sa od roku 2014 medzi klientmi na Slovensku mierne zvýšila ochota podstúpiť vyššie riziko v záujme vyššieho výnosu. Najbežnejšou alternatívou ostáva mierne vyšší zisk s toleranciou mierneho rizika. Opýtaní si najčastejšie volili možnosť, že budú akceptovať 3% riziko straty pri možnom 7% zisku.

„Investovanie  by nemalo byť vnímané ako záťaž, ale ako príležitosť. Odporúčame pritom dodržiavať niekoľkých základných zásad, vďaka ktorým môžu investovať aj opatrnejší klienti. Prvou z nich je diverzifikovať peniaze do viacerých investícii. Zároveň si treba uvedomiť, že investovanie nie je otázkou niekoľkých týždňov, preto netreba investovať peniaze, ktoré môže klient v krátkej dobe potrebovať,“ dopĺňa Horváthová.

Zásady investovania

  • Rozkladajte peniaze do viacerých investícií – t.j. diverzifikujte
  • Vytvorte si svoje investičné portfólio
  • Akceptujte riziko ako vlastnosť investície a počítajte s ním
  • Neinvestujte peniaze, ktoré budete v krátkej dobe potrebovať
  • Oboznámte sa s rizikami, ktoré Vás môžu pri jednotlivých investíciách stretnúť
  • Vyberajte si investíciu s takou kolísavosťou, ktorá je primeraná vaším očakávaniam
  • Investujte pravidelne a v rôznych obdobiach
  • Snažte sa získať čo najviac informácií – vzdelávajte sa

„Trhová situácia sa neustále mení, a preto je vhodné mať peniaze vo viacerých investičných produktoch. Každý z nich môže byť založený na inom princípe. Jeden môže obsahovať zastúpenie akcií a dlhopisov z celého sveta, iný investovať do konkrétneho regiónu alebo sektoru. Jeden môže poskytovať určitú ochrannú úroveň, iný prispôsobovať svoje zloženie aktuálnym trendom na finančných trhoch. Diverzifikácia je zlatým pravidlom investovania. Vďaka diverzifikácii môže aj opatrnejší klient investovať časť peňazí do dynamickejších produktov bez toho, aby stratil zo zreteľa riadenie svojho rizika,“ hovorí riaditeľka zahraničnej pobočky KBC Asset Management NV na Slovensku  Dana Škublová.

Spoločnosť KBC Asset Management, ktorá spravuje fondy pre klientov ČSOB pravidelne niekoľko rokov v rade získava významné ocenenia. Napríklad fond KBC Equity Fund New Shares získal v úvode roka prvenstvo v kategórii Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2016 v rámci 7. ročníka FINCENTRUM & FORBES INVESTICIA ROKA 2016. Na začiatku februára pribudlo k oceneniam prvenstvo v rámci európskej súťaže štruktúrovaných produktov European Structured Products & Derivatives Awards 2017, a to hneď v niekoľkých kategóriách vrátane kategórie Najlepšia výkonnosť na Slovensku.

„Našou ambíciou je pomáhať klientom pri napĺňaní ich životných cieľov tým, že sa staráme o rast a ochranu ich majetku. Chceme ponúkať klientom správne investičné riešenia v správnom čase. Pritom sa opierame o 68 rokov skúseností nazbieraných vo viacerých krajinách, v ktorých KBC Asset Management pôsobí, no zároveň sa neustále usilujeme o inovácie vo všetkom, čo robíme,“ zdôrazňuje  D. Škublová.

Tieto ocenenia potvrdzujú našu silnú pozíciu na trhoch a sú tiež dôkazom nášho záväzku postarať sa o rast a ochranu aktív našich klientov.

Značky: