Zelený macko je vzdelávací projekt, ktorý má snahu sériou článkov poukázať na potenciálne hrozby, ktorým môžu byť deti v online prostredí vystavené a poradiť rodičom, ako sa s týmto potenciálnym nebezpečenstvom popasovať.

Ochrana súkromia a bezpečnosti detí v online priestore sa v súčasnosti stáva jednou z najväčších obáv rodičov. Niet sa čomu čudovať. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky má vyše 9 z 10 detí vo veku 7 až 12 rokov na svete k dispozícii smartfón, tablet, či iné zariadenie s pripojením na internet. Až 84 percent rodičov sa bojí o online bezpečnosť svojich detí.

kaspersky zeleny macko

Prieskum totiž poukázal aj na jedno veľmi znepokojivé zistenie, a to, že v priebehu celého ich detstva sa rodičia s deťmi o téme online bezpečnosti rozprávajú v priemere len 46 minút. Pričom viac než polovica opýtaných rodičov (58 percent) sa dokonca tejto téme venuje menej než pol hodinu (inak povedané menej ako 30 minút) počas celého ich detstva.

Na jednej strane si rodičia (64 %) uvedomujú, že ich deti trávia príliš veľa času v online prostredí, na strane druhej, prináša toto prostredie potenciálne riziká, ktorým sú deti ponechané napospas.

Z pohľadu rodičov sú najväčšími hrozbami pre deti najmä škodlivý obsah násilného alebo sexuálneho charakteru (27 %), závislosť na internete (26 %) a prijímanie anonymných správ alebo obsahu, ktorý ich môže podnecovať k nevhodnej či násilnej činnosti (14 %).

 „Je nutné si v prvom rade uvedomiť, že internet umožňuje deťom stretnúť sa s obsahom, ktorý nechceme, aby videli. Starosť o súkromie a bezpečnosť detí je pre rodičov prvoradá a aj my sami vieme, aké ťažké je niekedy s deťmi hovoriť o týchto obavách spôsobom, ktorý ich neodradí. Z toho dôvodu sa spoločnosť Kaspersky zaviazala k zavádzaniu riešení a odporúčaní pre celú rodinu, ktoré rodičom aj deťom pomôžu rozplynúť ich obavy,“ hovorí Miroslav Kořen, generálny riaditeľ Kaspersky pre východnú Európu.

Na ochranu detí pred internetovými hrozbami spoločnosť Kaspersky rodičom odporúča:

  • Pokiaľ viete, čo chce vaše dieťa vyhľadať online, môžete mu ponúknuť pomoc a podporu, no pristupujte k týmto informáciám citlivo
  • Diskutujte so svojím dieťaťom o tom, koľko času môže tráviť na sociálnych sieťach. Pokúste sa s ním dohodnúť, aby tam netrávilo čas počas vyučovacích hodín alebo v noci
  • Snažte sa neobmedzovať jeho sociálne okolie, ale povedzte mu, aby si priateľov a známych vyberalo dôsledne a zodpovedne
  • Dôležitý je aj výber bezpečnostného riešenia, ako napríklad Kaspersky Safe Kids, ktoré pomáha chrániť vaše dieťa v online svete. Tomuto riešeniu sa budeme venovať podrobnejšie v rámci našej série vzdelávacích článkov zameraných na ochranu detí v online priestore. Stačí sledovať „zeleného macka“.

Zdroj: Kapersky

Prečítajte si aj:

Kaspersky učí, ako sa vysporiadať s hackerskými útokmi

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.