Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Popredná európska dopravná platforma Bolt spolupracuje s univerzitou v Tartu na projekte aplikovaného výskumu zameraného na vývoj technológie riadenia autonómneho automobilu úrovne 4. Tento projekt prispeje k vízii Boltu o uľahčení, zrýchlení a zvýšenej spoľahlivosti dopravy v mestách.

Cieľom výskumu je integrácia autonómnych vozidiel do dopravnej platformy Bolt, najneskôr do roku 2026. V pilotnom programe chce Bolt s Tartuskou univerzitou testovať autonómne automobily vo vhodných mestských štvrtiach už omnoho skôr.

Bolt už v minulosti organizoval súťaže v oblasti strojového učenia, ktoré vyzývali účastníkov k navrhnutiu autonómnej flotily na základe údajov z platformy. Týmto partnerstvom sa potvrdzuje snaha Boltu o skúmanie spôsobu, ako môžu autonómne flotily za 5-10 rokov začať dopĺňať alebo nahrádzať ľudských vodičov na niektorých trasách.

Výskumné partnerstvo medzi Boltom a univerzitou v Tartu má za cieľ dosiahnuť autonómiu štvrtej úrovne, ktorá je definovaná ako nevyžadujúca zásah človeka vo väčšine situácií, s výnimkou jazdy v nezmapovaných oblastiach alebo v extrémnom počasí.

„Už teraz pomáhame miliónom ľudí ľahšie a rýchlejšie sa pohybovať po svojich mestách. 

S rastúcim dopytom po prepravných službách poskytne technológia autonómneho riadenia riešenie čoraz väčších dopravných problémov,” hovorí Roman Sysel, regionálny manažér Boltu pre strednú Európu.

“Viac než vývoj vlastného vozidla, máme za cieľ vytvorenie technológie riadenia so zameraním na software a mapy, ktorá by bola postavená na už existujúcich platformách a open-source software. Tento prístup nám umožňuje využiť odborné znalosti nášho tímu v oblasti hĺbkového učenia, máp a optimalizácie, “ dodáva.

Šéfka oddelenia priemyselnej spolupráce na inštitúte počítačových vied tartuskej univerzity Anne Jääger uviedla: „Spolupráca so spoločnosťou Bolt nám dáva skvelú príležitosť urobiť aplikovaný výskum v oblasti autonómnych technológií jazdy, prostredníctvom praktických laboratórnych experimentov v reálnom dopravnom prostredí v rôznych smeroch výskumu. Naši vedci budú podporovať spoločnosť Bolt pri vývoji služieb založených na autonómnych automobiloch. Pomocou celej rady výskumných experimentov pripravíme študentov na ich budúcu kariéru v oblasti autonómnych technológií.“

Dohoda o partnerstve medzi spoločnosťou Bolt a univerzitou v Tartu bola podpísaná na jar tohto roku. Očakáva sa, že vozidlá vybavené technológiou autonómneho riadenia začnú prvý krát  testovať začiatkom roku 2020.

Značky: