Česko-slovenská IT spoločnosť Seyfor, donedávna známa ako Solitea, ktorá je popredným medzinárodným dodávateľom podnikových softvérov v regióne strednej a východnej Európy, sa opäť rozrastá. Kupuje 100 % podiel v slovenskej spoločnosti Commander Services. Ide o vôbec prvú investíciu spoločnosti pod novým názvom Seyfor a zároveň prvú investíciu v oblasti fleet managementu / monitorovania vozidiel, ktorou značne posilní svoje postavenie na slovenskom trhu.

Cieľom akvizície je poskytovanie komplexnejších vnútropodnikových služieb, spolupráca v oblasti budovania inovatívnych technologických riešení a ich následná expanzia do regiónu. Slovenská spoločnosť Commander Services sa od svojho vzniku v roku 2005 vyprofilovala na domáceho lídra v oblasti poskytovania služieb monitoringu vozidiel prostredníctvom technológií GPS a GSM v segmente B2B.

Jej tržby za rok 2021 dosiahli sumu 6,4 miliónov eur a EBITDA spoločnosti bola 1,6 milióna eur. Na Slovensku a v Českej republike zamestnáva viac ako 100 ľudí. Poskytuje služby pre viac ako 7-tisíc firiem a spolu monitoruje približne 55-tisíc objektov na oboch trhoch. Seyfor kupuje Commander Services od spoločnosti PosAm, ktorá je majoritne vlastnená najväčším telekomunikačným operátorom na našom trhu – spoločnosťou Slovak Telekom.

Od začiatku tohto roka akviroval Seyfor, ešte pod názvom Solitea, už päť spoločnosti, z toho dve na slovenskom (Besteron a Tapeon), dve na českom (Techniserv IT a Gesteem) a jednu na slovinskom trhu (Vasco). Jeho dlhodobou víziou je automatizovať a zefektívňovať podnikateľom a spoločnostiam vnútorné procesy, pričom riešenie od Commanderu mu umožní na česko-slovenskom trhu významné rozšírenie portfólia o poskytovanie služby týkajúcej sa správy firemných vozidiel.

Agenda elektronickej knihy jázd je typ služby, po ktorej čoraz viac siahajú spoločnosti bez ohľadu na svoju veľkosť. Zároveň, pri súčasných vysokých cenách pohonných hmôt veríme, že riešenie, ktoré jednoduchým spôsobom zníži náklady na PHM, bude na trhu ešte atraktívnejšie. Službu monitoringu firemných vozidiel sme doposiaľ klientom neponúkali, kúpa lídra na trhu v tejto oblasti je preto prirodzené vyústenie našej plánovanej expanzie naprieč segmentami,“ hovorí Martin Cígler, CEO spoločnosti Seyfor. Dodáva, že Commander Services bude naďalej fungovať ako samostatná spoločnosť s vlastným manažmentom. Na druhej strane obe spoločnosti už dnes vidia medzi sebou viaceré synergie, ktoré budú chcieť v budúcnosti realizovať.

K dlhodobým cieľom spoločnosti Commander Services patrí neustále skvalitňovanie služieb, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu a návratnosť pre klientov a tiež budovanie silnej pozície v segmente monitorovacích riešení nielen na slovenskom trhu. Už dnes patrí medzi etablované firmy a s narastajúcim počtom spokojných zákazníkov sa jej darí úspešne rásť a ekonomicky silnieť. Napomáha tomu aj rozširovanie portfólia služieb v oblasti GPS monitoringu, zavádzanie inovácií a silné partnerstvá.

„Zmena vlastníkov či veľké zmeny vo všeobecnosti často vyvolávajú medzi zamestnancami, či v manažmentoch akvírovaných firiem, obavy. Náš manažérsky tím a moji kolegovia vo firme sa z čerstvej príslušnosti k skupine Seyfor, pod krídlami renomovaného investora Sandberg Capital, však doslova tešia. Prečo? Investičné zámery nových vlastníkov majú významný prekryv s dlhodobou stratégiou Commander Services, ktorú sa nám darí napĺňať. Príslušnosť k skupine Seyfor a investičné možnosti Sandberg Capital sú prísľubom a potenciálom pre ďalšiu akceleráciu na tejto ceste. Vzájomná užšia spolupráca nám otvára dvere k novým firemným zákazníkom a naše služby vhodne dopĺňajú produktové portfólio skupiny v oblasti podnikových informačných systémov o GPS monitoring a fleet management. Expanziu aj mimo česko-slovenský trh by sme radi vystužili skúsenosťami a potenciálom, ktorý ponúka úspešné zahraničné pôsobenie našich nových majiteľov,“ dodáva Miroslav Bielčik, generálny riaditeľ Commander Services.

Rozvoj unikátnych technologických riešení prioritne z dielne slovenských a českých podnikateľov je cieľom slovenskej private equity spoločnosti Sandberg Capital, ktorá je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Seyfor. „Spoločnosť Commander Services sme sledovali dlhšiu dobu. Kombinácia dlhodobých vynikajúcich obchodných výsledkov spolu s kvalitným technologickým riešením a veľmi talentovaným interným tímom boli hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli do spoločnosti zainvestovať. Veríme, že dokážeme akcelerovať jej ďalší rast a zároveň poskytnúť zákazníkom Seyforu unikátne a komplexné riešenia,“ hodnotí Michal Rybovič, partner Sandberg Capital,

Obe spoločnosti sa dohodli, že hodnotu transakcie nebudú zverejňovať.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.