Čo je to vlastne Industry 4.0 a ako ho vnímajú firmy na Slovensku?

Jedným z najzaujímavejších výsledkov bola účasť firiem. Zapojilo sa až 73 firiem, čo je viac ako polovičný nárast oproti minuloročnému prieskumu. Implementácia Industry 4.0 je niečo, čo firmy nechcú zanedbať alebo dokonca opomenúť.

Dominanciu v zavádzaní digitálnych princípov riadenia majú najmä strojársky a automobilovo zamerané. Konkurencia je vysoká a firmy bez zavedenia nových technológií nemajú v dnešnom konkurenčnom prostredí šancu.

Parametre prieskumu

 • jedinečný prieskum skúmajúci parametre prieniku Industry 4.0 do slovenských priemyselných podnikov
 • druhý ročník
 • elektronická forma
 • zber údajov: polovica augusta, polovica septembra 2018 – 4 týždne
 • 20 otázok, kombinácia uzatvorených a otvorených otázok
 • 73 respondentov (50 % nárast počtu respondentov oproti roku 2017)
 • opakovanie v nasledujúcich rokoch – pre zachytenie trendov a sledovanie vývoja

vľavo, Martin Morháč, Industry4UM: „31 % firiem začalo s prvými pokusmi s aplikáciou Industry 4.0.“

Podniky sa primárne zameriavajú na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti vnútorných procesov, chcú inteligentne riadiť podnik a znižovať náklady, ale uvažujú už aj o riešeniach nahrádzajúcich nedostatok zamestnancov. V horizonte najbližších troch rokov plánujú inovovať výrobu (84 %),  viac ako polovica sa zameria na inovácie prípravnej fázy výroby, logistiku a skladovanie a údržbu.

vpravo, Martin Jesný, Industry4UM: „Industry 4.0 zavádza najmä automobilový priemysel.“

Profil firiem

 • Veľkosť firiem: veľké (47 %), stredné (26 %) a malé spoločnosti (27 %)
 • Kapitál: slovenský (47 %) a zahraničný (51 %) kapitál
 • Najväčší podiel firiem podľa oblasti priemyslu: strojársky a automobilový priemysel (56 %)
 • Pozícia respondenta vo firme: člen vrcholového vedenia (45 %), manažér (34 %)

Na rozdiel od minulého roku nie je žiadne percentuálne zastúpenie, či je vôbec digitalizácia v podnikoch zbytočná. Všeobecne sa dá hovoriť o tom, že firmy so zahraničným kapitálom majú prívetivejšiu predstavu o potrebe nasadení princípov Industry 4.0.

62 % firiem hovorí o tom, že vďaka novým princípom digitalizácie fungujú efektívnejšie. Firmy, ktoré vidia príležitosť v tomto spôsobe riadenia, oceňujú výsledky zmien procesov. Najviac sa to dotýka výroby a logistiky. Práve logistika je v priemysle dôležitým prvkov. Máloktorá fabrika je odkázaná sama na seba a majú partnerov, s ktorými potrebujú spolupracovať.

Vzhľadom na pribúdajúci počet e-shopov a spôsobov na doručenie tovaru, až 66 % firiem vidí potrebu zlepšiť komunikáciu medzi externými odberateľmi – zákazníkmi.

Zatiaľ 60 % firiem robí kroky na zavedenie princípov Industry 4.0 interne, 11 % firiem to robí pomocou externých dodávateľov. Firmy by však mali túto činnosť ponechať na profesionálne firmy.

uprostred, Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR: „Štát prichádza s akčným plánom do roku 2020. Za krátke obdobie chcú vytvoriť prostredie pre podporu digitalizácie firiem.“

Verdikt prieskumu

Podľa Industry4UM (nezávislá, odborná a mienkotvorná autorita zástupcov priemyslu) Je tu rastúci trend. Firmy si uvedomujú potrebu nových princípov a zapojenie Industry 4.0 rastie. Mnohé však majú pocit, že im stále chýba množstvo informácií na to, aby mohli digitalizovať. Slovenské firmy ale ešte zaostávajú, lepšie sú na tom tie so zahraničným kapitálom.

Navyše pretrváva mýtus, že robotizácia zasahujú do ľudskej práce. To síce zasahujú, no zároveň aktuálne slúži najmä na vysporiadanie sa s nedostatkom pracovníkov.

Prečítajte si aj:

Uplatnenie Industry 4.0 v lakovni BMW

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.