Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Daňové licencie ovplyvnia viac než 43% slovenských firiem. Komplikácie vzniknú predovšetkým malým a neaktívnym firmám. Podľa odborníka na riadenie spoločností a účtovníctvo by si mali majitelia takýchto firiem zvážiť, ako ďalej postupovať. Možnosti sú napríklad ukončiť činnosť, firmy zlúčiť alebo predať. Pri spoločnostiach s nízkym obratom je možnosťou prechod na živnosť.

Dňa 1. januára 2024 nadobudla účinnosť o novela zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne zavádza daňovú licenciu – minimálnu daň, ktorú je daňovník povinný zaplatiť bez ohľadu na to, či v zdaňovacom období dosiahol zisk alebo stratu. Právnické osoby teda prvýkrát zaplatia minimálnu daň v roku 2025 za zdaňovacie obdobie roku 2024. Odborník na účtovníctvo a riadenie spoločností upozorňuje, že zmena sa dotkne predovšetkým malých a neaktívnych firiem. Podnikatelia by sa preto mali zamyslieť, či dáva zmysel platiť minimálnu daň za spoločnosti, ktoré nevyužívajú.

Daňové licencie majú byť podľa odborníka na účtovníctvo a riadenie spoločností pákou na právnické osoby, ktoré sa daňovej povinnosti vyhýbali. Zasiahnu však aj podnikateľov, ktorí majú neaktívne spoločnosti. „Podľa údajov z Finstatu hospodárilo v roku 2022 až 43,1% slovenských firiem na nule alebo skončili v strate. Tieto subjekty doteraz dane neplatili, no už v roku 2025 môže ich majiteľov čakať prekvapenie v podobe minimálnej dane. Tá rastie úmerne s obratom, pričom aj neaktívne spoločnosti budú musieť zaplatiť minimálnu dať vo výške 340 eur,“ upozorňuje Patrik Kasáš zakladateľ účtovno-poradenskej spoločnosti Bonitax.

Čo s nízko obratovými firmami?

Minimálna daň vytvára ďalší tlak na podnikateľov, ktorých firmy sú dlhodobo v strate alebo neaktívne. „Podnikatelia sa teraz musia zamyslieť, či im dáva zmysel platiť minimálnu daň za spoločnosti, ktoré sú stratové ale za spoločnosti, ktoré nevyužívajú. Aktuálne majú možnosť ukončiť činnosť, firmy zlúčiť alebo predať. Môže ísť o ťažké a dôležité rozhodnutie, a preto by sa majitelia mali najskôr poradiť s odborníkmi, ktorí by im mohli pomôcť nájsť optimálnu štruktúru na podnikanie,“ radí Patrik Kasáš.  

Pri spoločnostiach s nízkym obratom je jedným z riešení prejsť na živnosť, kde sa daňová licencia neplatí. Pri živnosti je súčasne možné využiť paušále výdavky a znížiť si tak náklady na vedenie účtovníctva a spracovanie účtovnej závierky. „Klient, ktorý má ročné tržby na s.r.o.  na úrovni 5000 Eur môže prechodom na živnosť ušetriť až 1000 Eur ročne,“ radí odborník na účtovníctvo a riadenie spoločností.

Značky: