Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Chránime dostatočne deti a mládež na internete? Vieme, čo hľadajú a prezerajú si online mladí ľudia?

Číha tu na nich sexting, kyberšikana aj kybergrooming. Na cyberhelp.eu sa dozviete, ako zasiahnuť.

Deň bezpečného internetu je medzinárodný deň, ktorý si pripomínajú ľudia na celom svete. Koná sa vždy druhý deň, druhého týždňa, druhého mesiaca v roku, tento rok teda 7. februára 2017. V dnešnom svete dokáže dieťa skôr ovládať tablet než sa naučí chodiť. Prichádza do styku s novými médiami a preto môže byť vystavené negatívnym vplyvom moderných technológií. Jedným z nich je aj elektronické šikanovanie.

Kyberšikanovanie je rozrastajúci sa problém dnešnej doby, pred ktorým nesmieme zatvárať oči. Týka sa nás všetkých. Mladí ľudia trávia často viac ako polovicu svojho voľného času pred počítačom či smartfónom a komunikácia medzi nimi prebieha väčšinou v online prostredí.

Rodičia a učitelia sú si často neistí v tom, ako zaobchádzať s novými médiami, a často ani nevedia, ako by mali pomôcť deťom v prípade šikanovania na internete.  Preto vznikol portál cyberhelp.eu, ktorý najmä pedagógom poskytuje návod a učebné materiály k tomu, ako robiť prevenciu i adekvátne reagovať na vážne prípady kyberšikany.  Je to oblasť, v ktorej sa učitelia potrebujú ďalej vzdelávať, aby mohli svojim žiakom poskytnúť potrebnú pomoc.  Vďaka finančnej podpore Európskej komisie boli na bezplatnom portáli www.cyberhelp.eu zverejnené vzdelávacie a výučbové materiály, ktoré sa venujú problematike kybernetického šikanovania.

Portál cyberhelp.eu je postavený tak, aby pomohol na všetkých úrovniach. Obete tam nájdu návod, čo robiť aj ich niekto šikanuje, rodičom poradí, ako môžu pomôcť svojmu dieťaťu a učitelia nájdu vyučovacie materiály, ako reagovať v prípade kyberšikany a ako jej predchádzať.

Kyberšikanovanie je moderným fenoménom a my musíte vedieť ako sa k nemu postaviť. Cyberhelp.eu je viacjazyčný portál, ktorý je preložený do 11 jazykov. Za projektom stojí aj slovenské občianske združenie E@I, ktoré sa venuje projektom celoživotného vzdelávania. Postarali sa aj o preklad cyberhelp.eu do slovenčiny, češtiny, alebo aj do esperanta. E@I sa venuje tejto téme obšírnejšie a s ďalšími európskymi organizáciami spolupracujú aj na projekte IPUS, ktorý sa venuje prevencii nevhodného pornografického obsahu na internete či sextingu.

Naučte sa, ako chrániť deti, ktoré sú najzraniteľnejšie!

Značky: