Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská autobusová doprava Žilina sa rozhodla pre moderný elektronický zber údajov o stave vozidiel, vzniknutých poistných udalostiach či spotrebe energií, ktorý zabezpečí ich presnosť, aktuálnosť a umožní riešenie vzniknutých problémov okamžite po ich identifikácii. Zvolila si na to riešenie vyvinuté na báze komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS pod názvom SOFTIP FORMS.

To slúži na zber a vyhodnocovanie údajov z terénu. Aplikácia umožňuje nielen kontrolu, ale aj evidenciu a analýzu rôznych druhov udalostí, ktoré boli predtým evidované hlavne v excelovských tabuľkách. „Pred jej nasadením sme len ručne evidovali všetky nezhody na papierový formulár a následne vypisovali do rôznych tabuliek. To nám zaberalo 80 percent času, kým sme sa dostali k tomu, aké nezhody máme v systéme. Taktiež kontrola ich následného odstraňovania bola veľmi náročná. Dnes vďaka SOFTIP FORMS reálne riešime nezhody a vieme analyzovať slabé miesta v systéme,“ vysvetlil Ľubomír Taška, riaditeľ  technicko – prevádzkového odboru SAD Žilina.

Po novom dokáže dopravca zabezpečiť zber informácií elektronicky. Zber údajov v teréne zabezpečuje prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je súčasťou riešenia SOFTIP FORMS na  zariadeniach Ipad mini. „Vďaka tomu sú schopní uskutočňovať pravidelnú kontrolu stavu autobusov a evidovať ich ranné výjazdy, čo slúži na hľadanie slabých miest spôsobujúcich opakované problémy. V prípade poistnej udalosti je táto evidovaná od jej vzniku, cez vyčíslenie škody až po komunikáciu s poisťovňou,“ dodal Igor Gašparík zo spoločnosti SOFTIP.

Spoločnosť využíva nové riešenie aj na kontrolu zhruba 1 200 označníkov zastávok, ktoré má v regióne jej pôsobnosti, ako aj na odpisovanie stavov meračov energií (elektromery, plynomery, vodomery a pod.). V blízkej budúcnosti plánuje jeho nasadenie na evidenciu pripomienok a sťažností, kontroly autobusových staníc a pod.

SAD Žilina sa osvedčili aj ďalšie informačné systémy SOFTIP. Na riadenie ekonomických a finančných procesov je to SOFTIP PROFIT PLUS, ako aj SOFTIP HR PLUS pre personálne a mzdové riadenie. Podklady pre manažérske rozhodovanie získavajú v IS SOFTIP MIS. Dnes je tento systém základom pre väčšinu podkladov, ktoré boli v minulosti vytvárané rozličnými spôsobom zväčša v programe Excel ručným zlučovaním z rôznych zdrojov. V súčasnosti systém využívajú všetky odbory spoločnosti pre výkazy,  ekonomické analýzy, plány, podklady pre objednávateľov výkonov vo verejnom záujme, podklady pre rôznych dodávateľov, na štatistiky spotreby vozidlového parku a pod.

Značky: