Dnes je snáď každému podnikateľovi jasné, že kľúčovú časť marketingovej stratégie tvorí práve digitálna stratégia. Sú firmy, ktoré vyslovene podnikajú v online priestore, no samozrejme sú aj spoločnosti, ktorých priestorom nie je online, no napriek tomu sa v digitálnom priestore chcú a potrebujú etablovať.

Komplexná stratégia

Dobrým predpokladom na splnenie biznis cieľov je mať pripravenú komplexnú digitálnu marketingovú stratégiu na podporu ich dosiahnutia. Stratégia pomôže správne uchopiť a koncepčne stanoviť, aké marketingové aktivity, kedy a na akých platformách budú vykonávané a tiež akú cieľovú skupinu budú zasahovať.

Ak máte jasne stanovené podnikateľské ciele, tak dokážete definovať vaše marketingové aktivity, ktoré k ich dosiahnutiu musíte realizovať. Koľko aktivít z nich je digitálnych záleží na stanovení správnej a hlavne účinnej stratégie.

Analýza prvá

Pred samotným návrhom stratégie odporúčame urobiť širokú analýzu dát, ktorú klienti často zanedbajú, odmietajú a nepovažujú za podstatnú. Je to však naopak. Práve digitál nám ponúka neuveriteľné možnosti v rámci získania dát. Z internetu dokážeme získať presný obraz o tom, ako sa správajú zákazníci, čo vyhľadávajú, aké sú ich očakávania, ako je na tom konkurencia, aké sú trendy a sezónnosť, v rámci krajín, v rámci produktov, v rámci vertikál. Môžeme začať aj s tzv. SWOT analýzou, ktorá nám povie, kde sú klientove silné stránky, slabé stránky, príležitosti a zároveň riziká. Pozrite sa aj na reputačný manažment, t.j. zistite, aké je o našej značke povedomie, ako o nej hovoria naši zákazníci a konkurencia, aby sme si na to mohli dať pozor. Takisto je dôležitá analýza cieľovej skupiny – kto je vlastne náš zákazník, a teda na koho máme cieliť našu komunikáciu, čo ju zaujíma, čo rieši so spojením s vašou ponukou, čo ju motivuje a naopak, čo ju odrádza. Toto všetko nám poskytne výborné vstupné dáta, s ktorými môžeme potom pracovať.

Zrkadlo klientovi

Málokedy klient príde s požiadavkou: „Nastavte mi digitálnu stratégiu.” Toto sa skutočne stáva sporadicky, takmer vôbec. Klienti prichádzajú s potrebami na vytvorenie kampaní, zlepšenie konverzií, riešenie e-mailingu či inováciu webu, no to je presne moment, keď klienta zastavíme, vrátime o krok späť a pýtame sa ho. Postavíme ho pred širšiu otázku – otázku celkovej stratégie, poslania značky, vízie jeho firmy a definovania jeho brandu. Zisťujeme, čo si značka myslí, čo chce komunikovať, ako chce zlepšiť svet, v čom sú jej konkurenčné výhody a pod. Až na základe toho môžeme definovať, čo chce klient komunikovať a pripraviť mu stratégiu. Tiež sa takto lepšie a jednoduchšie napĺňa výkonnostný kanál, ako keď klient povie: „Spravujte mi sociálne siete a hotovo.” Základná analýza je stručne o tom, aby sme klientovi nastavili podrobnejšie zrkadlo.

See, Think, Do, Care

Je model, ktorý je vo svete marketérov asi tým najznámejším. Ide o vzor marketingovej stratégie, ktorý predstavuje nákupné fázy, ktorými zákazník prechádza. Človek pri nákupnom rozhodovaní prechádza cestou od prvotného impulzu až po finálny nákup. Na tejto ceste ho ovplyvňuje množstvo faktorov (sociálne siete, články, reklama online aj offline).Tento nákupný proces rozdeľujeme do 4 základných fáz.

  • See – prvýkrát prichádza do kontaktu so značkou, ale ešte nerieši nákup, ani potrebu, má len záujem.
  • Think – používateľ už vie, že má nejakú potrebu, ktorú mu uspokojí určitý produkt či služba.
  • Do – fáza nákupu. Používateľ vie čo chce.
  • Care – fáza starostlivosti o zákazníka.

Biznisové ciele a samotná stratégia nám povie, ktorú fázu budeme v akom rozsahu využívať. Dôležité je, ako ktorú fázu zadefinujeme obsahom, ktorý v nej budeme šíriť, ale aj definíciou špecifických cieľov. Napríklad v prvej fáze See nás nezaujímajú konverzie (predaje), ale viditeľnosť a dosahy našej komunikácie.

Vyhodnotenie

Na záver chceme upozorniť na to, že nestačí mať marketingový plán. Treba v ňom ísť až do hĺbky. Komunikácia s klientom je najlepší nástroj, ktorý nám pomôže vzájomne uchopiť stratégiu do rúk. Pretože čím viac toho o ňom a jeho produkte vieme, tým bližšie sme k dosiahnutiu svojich cieľov. Robte komunikáciu poriadne so zreteľom na poslanie a víziu značky a buďte v tom konzistentný. To by mal byť základ každej marketingovej, nielen digitálnej stratégie.

Milan Markovič, COO Effectix.com