Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti pracovno-personálnej spoločnosti Index Nosluš si môžu kedykoľvek pozrieť podrobné informácie o všetkých pracovníkoch, ktorých im agentúra poskytla. A to pohodlne zo svojho počítača či mobilného zariadenia priamo z jej databázy. Umožňuje im to riešenie, ktoré navrhol a zrealizoval SOFTIP.

Čerpanie dovoleniek, prehľad absencií, či údaje o mzdách, odvodoch a zrážkach si po nevyhnutnej bezpečnostnej identifikácii môžu kedykoľvek načítať priamo v aplikácii. Ak ich chcú vidieť nielen v tabuľkovej, ale aj v grafickej podobe, k dispozícii majú napríklad reporty o aktívnych zamestnancoch, prijatých/ukončených zamestnancoch, ich absenciách, či využití pracovného času.

Je to veľký posun v porovnaní s doteraz využívaným mechanizmom, kedy nás klienti žiadali o informácie v elektronickej, prípadne v printovej forme. Teraz majú cez web on-line prístup k relevantným dátam, ktoré sa ich týkajú,“ povedala Ing. Darina Mokráňová, výkonná riaditeľka Index Nosluš.

Prostredníctvom nástrojov na riadenie práv a prístupu k jednotlivým modulom aplikácie je každý používateľ autentifikovaný a zaregistrovaný v evidencii. Odbúrava sa tým riziko prístupu neoprávnených osôb do systému,“ doplnil Ing. Dušan Homola, projektový manažér spoločnosti SOFTIP.

Súčasťou riešenia sú tiež prehľady z fakturácie, ktorá prebehla medzi klientom a dodávateľom služieb. Klientom agentúry umožňujú získať prehľady podľa jednotlivých faktúr v časovej dimenzii a v prípade neuhradených faktúr vidia, aká doba uplynula od dátumu ich splatnosti. Zároveň majú možnosť exportu prehľadov do excelu.

Webový portál pre klientov agentúry, ktorý SOFTIP realizoval v spolupráci so spoločnosťou Datasun, nie je prvým riešením pre Index Nosluš. Nadväzuje na pozitívne skúsenosti, ktoré už v minulosti agentúra získala pri používaní produktov SOFTIP.

Značky: