Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ESET si ako globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti uvedomuje svoju zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom podniká. Vykonáva preto viacero aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti. Prístup slovenskej firmy si všimla aj medzinárodná organizácia TrustRadius, ktorá udelila spoločnosti ESET cenu Tech Cares Award 2021. Druhý ročník ocenenia vyzdvihol firmy, ktoré mimoriadne prispeli k silnej spoločenskej zodpovednosti (CSR).

Podmienkou získania ocenenia Tech Cares Award je podnikanie v oblasti technológií pre firemných klientov a preukázanie silnej spoločenskej zodpovednosti v rokoch 2020 a 2021. Nominovať organizáciu mal možnosť ktokoľvek, vrátane zamestnancov alebo partnerov firiem. Všetky nominácie boli starostlivo posúdené tímom odborníkov z TrustRadius.

ESET sa zameriava na dosiahnutie zmysluplného pokroku spoločnosti ako takej, životného prostredia a kultúry. Motivovaním svojich zamestnancov k dobrovoľníctvu v rôznych oblastiach zohráva ESET aktívnu úlohu v pomáhaní spoločnosti a preukazuje svoje záväzky voči širšej komunite. Nadácia ESET poskytuje podporu prostredníctvom vlastného grantového programu. Tento fond zamestnancom pomáha s financovaním dobrovoľníckych projektov, ktorých sú súčasťou.

Veľkou prioritou je pre slovenskú firmu aj vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Globálna iniciatíva spoločnosti ESET Safer Kids Online odráža poslanie budovať bezpečnejšie online prostredie pre deti, aby si mohli naplno a bez rizika užívať všetky možnosti, ktoré im internet ponúka. Na túto iniciatívu nadväzuje na Slovensku platforma Bezpečne na nete, ktorá prináša praktické informácie o digitálnych nástrahách nie len deťom, ale aj rodičom a širokej verejnosti.

Cena pre výnimočných vedcov ESET Science Award zas vyzdvihuje dôležitosť významných vedeckých objavov. Od roku 2019 sa ocenenie snaží prilákať talentovaných študentov do vedeckých profesií a zvyšovať povedomie o slovenskej vede vo svetovom meradle. Spoločnosť ESET pevne verí, že špičková veda je základom rozvoja a pokroku celej krajiny. ESET je takisto členom iniciatívy Digital Skills, ktorá podporuje vzdelávanie medzi učiteľmi.

Spoločnosť ESET sa tiež snaží znižovať svoj celkový vplyv na životné prostredie. V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky pravidelne monitoruje svoju spotrebu energie a produkciu odpadu. Zamestnancov motivuje k udržateľnému spôsobu života a podporuje bicyklovú dopravu do práce.

„Pristupovať k podnikaniu spoločensky zodpovedným a environmentálne udržateľným spôsobom je v DNA spoločnosti ESET. Spoluprácou so zanietenými zamestnancami, ktorí majú osvojené etické hodnoty, môžeme vytvárať bezpečnejšie technologické prostredie. Prostredníctvom našich špičkových bezpečnostných riešení, podporou vzdelávania, výskumom a záväzkom k rozvoju, chceme prispieť k pozitívnym zmenám nielen v digitálnom svete, ale takisto aj v širšej spoločnosti,“ uviedla Zuzana Legáthová, analyst relations manažérka spoločnosti ESET.    

Viac o CSR aktivitách spoločnosti ESET nájdete na našej stránke.

Značky: