Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pri teste asistenčných systémov pre čiastočne automatizované jazdenie (podľa SAE úrovne 2) organizáciou Euro NCAP zvíťazil Mercedes-Benz s hodnotením „veľmi dobré“. Značka s hviezdou bola pritom zastúpená modelom GLE SUV. Model GLE ponúka balík asistenčných jazdných systémov a balík asistenčných jazdných systémov plus, ktoré s najlepším výsledkom 174 bodov (87 % z celkového počtu bodov) porazili deviatich súťažiacich z rozličných kategórií vozidiel vrátane ďalších dvoch vozidiel prémiového segmentu.

Balík asistenčných jazdných systémov vozidla Mercedes-Benz GLE disponuje viacerými funkciami, ktoré umožňujú čiastočne automatizované jazdenie, čím výrazne odbremeňujú vodiča pri každodennom jazdení v mnohých situáciách. Najmodernejšie systémy upozorňujú s cieľom odvrátiť hroziacu nehodu. Zasahujú napríklad autonómnym núdzovým brzdením, aby sa znížila závažnosť možných kolízií alebo sa im dokonca úplne zabránilo.

Euro NCAP osobitne zdôrazňuje, že ide o kooperatívne systémy, ktoré vodiča podporujú, pričom však nie sú dominantné. Aktívny asistent riadenia tak dokáže podporiť vodiča dokonca aj pri riadení v zákrutách. Do rýchlosti 130 km/h nie je pritom asistent nevyhnutne odkázaný na jasne viditeľné vodorovné dopravné značenie, ale vie ďalej aktívne zasiahnuť aj pri nejednoznačnom vodorovnom značení, napríklad na staveniskách alebo pri chýbajúcich čiarach. Vďaka tomu dokáže systém účinne odbremeniť a podporiť vodiča hlavne v kolónach a dopravných zápchach. Vodič môže nad systémom jednoducho a intuitívne prevziať kedykoľvek vedenie a môže sa tak opäť úplne sústrediť na jazdné úlohy.

Intuitívny a harmonický prechod medzi podporou systému a jazdením bez podpory je súčasťou kooperatívneho charakteru balíka asistenčných jazdných systémov vozidla od značky Mercedes-Benz. Mercedes-Benz GLE preto získal najlepšiu známku a prvenstvo v hodnotení „Driver Engagement“. Dôraz bol kladený aj na to, že Mercedes-Benz pri pomenovaní a komunikácii nenaznačuje, že by išlo o autonómne systémy, ale práve naopak ich označuje transparentne ako asistenčné systémy. Dôvod: v prípade čiastočne automatizovaných jazdných systémov zohráva vodič aktívnu úlohu a musí sa neustále sústrediť na jazdné úlohy. V prípade značky Mercedes-Benz sú systémy navrhnuté kooperatívne preto, aby medzi nimi a vodičom za volantom vzniklo najlepšie možné spojenie. Takto ponúka značka svojim zákazníkom bezpečnosť, komfort a odbremenenie vodiča. Vozidlo Mercedes-Benz GLE sa umiestnilo medzi najlepšími v teste aj v hodnotení „Vehicle Assistance a Safety Backup,“ ktoré sa zameriava na technickú výkonnosť systémov.

Značky: