Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (ďalej len „FIIT STU“, „fakulta“) a Fintech & Insurtech Asociácia Slovenska (ďalej len „FINAS) podpísali dnes na pôde fakulty spoločné memorandum. Ich cieľom je spoločne rozvíjať spoluprácu v otázkach výskumu Blockchainu a Fintechu na Slovensku. Obe strany sa zaviazali, že chcú podporiť inovácie a výskum vo finančnom prostredí a praktickými aktivitami zvyšovať digitálnu gramotnosť študentov v oblasti online financií, kryptomien a blockchainov.

Podľa Svetového ekonomického fóra by mal do roku 2027 blockchain tvoriť 10 % svetového hrubého domáceho produktu. Na rýchly, jednoduchý a lacný spôsob distribúcie dát by mal byť prispôsobený nielen platobný či burzový systém, ale i vzdelávanie IT odborníkov. 

FIIT STU a spoločnosť FINAS sa preto rozhodli, že podporia budovanie tejto inovácie v oblasti finančného trhu.  V memorande sa obe strany zaviazali, že ich spoločným cieľom je investovať do aplikovaného výskumu so zameraním na výskum technológií proti praniu špinavých peňazí, ďalej len („AML“), do oblasti informačných technológií primárne určených na ochranu sietí, systémov, účtov, údajov pred kybernetickými útokmi, a rovnako spolupracovať na tvorbe a akreditácii predmetov a študijných programov v oblasti finančných inovácií.

„Považujem za dôležité, aby sme vytvorili také podmienky pre našich študentov, ktoré budú reflektovať špičkový vývoj digitálneho trhu. Finančné inovácie sú hybnou silou ekonomického rastu a technológia blockchain je dnes inováciou, ktorú si uvedomujú i najväčší svetoví ekonomickí hráči,“ povedal dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.

FINAS ako líder Fintech ekosystému na Slovensku, považuje za zásadné prepájať sa a spolupracovať s akademickým sektorom.

 „Bez prepojenia študentov s praxou, nemôžeme budovať novú inovatívnu generáciu, ktorá reflektuje aktuálne trendy  vo svete Fintech a blockchain“ hovorí Čajko za FINAS. „Vyplývajúc z Akčného plánu digitalizácie Slovenska, v ktorom sa nám minulý rok podarilo zaviesť aj tieto témy a ich možnú aplikáciu do praxe ako napr. blockchain, smart kontrakty, decentralizované organizácie, ako aj AML, tu vidíme veľký priestor na špičkový výskum a spoluprácu práve s FIIT STU“. Spoločné memorandum podpísali za FIIT STU dekan Ivan Kotuliak, Michal Ries a Kristián Košťál. V zastúpení spoločnosti FINAS podpísali spoločné memorandum prezident Dávid Čajko a viceprezident Pavol Čverha.

Značky: