Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V auguste minulého roka médiami prebehla správa, ktorá informovala o tom, že Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) pozastavuje rozhodnutím študijné programy.

Rozhodnutie sa malo týkať doktorandského štúdia a to konkrétne študijných programov aplikovaná informatika a inteligentné informačné systémy, v oboch, dennej i externej forme.

FIIT STU po celú dobu ubezpečovala ako svojich študentov tak aj verejnosť, že vzdelávania pokračuje bez zmeny, pričom informácie o pozastavení doktorandského štúdia označovala za nepravdivé. Doručené rozhodnutie nikdy nemohlo nadobudnúť právoplatnosť a účinnosť nakoľko boli všetky študijné programy v súlade s platnými štandardami a legislatívnymi podmienkami. Aj na základe toho, FIIT STU podnikla právne kroky voči nezákonnosti vydaného rozhodnutia Výkonnou radou SAAVŠ.

Tvrdenia FIIT STU sa ukázali ako správne, čo bolo potvrdené rozhodnutím Komisie SAAVŠ pre posudzovanie námietok a následne potvrdené Uznesením Výkonnej rady SAAVŠ zo dňa 15. 06. 2023, ktorá konštatovala, že vysoká škola dňa 10.8.2022 doručila informáciu o zosúladení jej vnútorného systému so štandardmi pre vnútorný systém a splnila zákonnú podmienku pre akreditáciu jednotlivých študijných programov. Konanie voči vysokej škole je tak nevykonateľné. 

Značky: