Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový prieskum, ktorý dnes zverejnila spoločnosť Ricoh Europe, odhaľuje nesúlad medzi vnímaním skúseností na pracovisku z pohľadu zamestnávateľov a zamestnancov.

V prieskume, ktorý v mene Ricoh Europe uskutočnila spoločnosť Opinium a analyzovala spoločnosť CEBR, sa zúčastnilo 6 000 zamestnancov a 1 500 osôb s rozhodovacími právomocami*. Ukázalo sa, že takmer tri štvrtiny (72 %) osôb s rozhodovacími právomocami tvrdia, že navrhujú procesy a systémy na pracovisku s ohľadom na skúsenosti zamestnancov, ale len 58 % zamestnancov s tým súhlasí.

Okrem toho viac ako tretina (36 %) zamestnancov uvádza, že nové technológie zavádzané vo firme neovplyvňujú ich prácu. To naznačuje, že mnohí zamestnávatelia nedokážu pochopiť a zohľadniť potreby svojich ľudí, pokiaľ ide o digitálnu transformáciu. V dôsledku toho sa investície do technológií, určené na zlepšenie pracovnej skúsenosti, môžu míňať účinkom.

Firmy, ktoré nekonajú, by mohli ohroziť produktivitu a rast, ako aj prilákanie a udržanie si talentov. Je to obzvlášť dôležité, keďže každý tretí zamestnanec (30 %) uvádza pracovné podmienky a skúsenosti zamestnancov ako dôvod, prečo zostáva u svojho súčasného zamestnávateľa. 

Navyše nahradenie špičkových talentov môže byť pre firmy nákladné, keďže podľa prieskumu priemerné náklady na nahradenie zamestnanca v EÚ predstavujú 10 600 EUR.

Využívanie digitálnych technológií pracovného priestoru určených na zlepšenie skúseností zamestnancov je však nízke. Každá tretia európska firma v súčasnosti nepoužíva softvér na zvýšenie produktivity a správu projektov (32 %), softvér na automatizáciu (34 %) ani technológiu hybridného stretávania (30 %) napriek tomu, že zamestnanci si ich zavedenie želajú.

Ak chcú zamestnávatelia vytvoriť atraktívnu ponuku, ktorej súčasťou chcú byť aj zamestnanci, musia nielen konzultovať so svojimi zamestnancami, ale aj zabezpečiť, aby bola spätná väzba zakomponovaná do riešení na pracovisku..

Zavedenie stratégií a investícií, zameraných na ľudí na pracovisku, zlepšuje pracovné skúsenosti a lojalitu zamestnancov a zároveň umožňuje poskytovať hodnotnejšiu, efektívnejšiu prácu a lepšie výsledky. Z prieskumu vyplýva, že mnohí zamestnanci si to už veľmi dobre uvedomujú, pričom väčšina (64 %) poznamenala, že by mohli svojej spoločnosti priniesť väčšiu hodnotu pomocou správnych technológií a nástrojov.

Nicola Downing, generálna riaditeľka Ricoh Europe, hovorí: “ Firmy intenzívne pracujú na tom, aby zabezpečili investície do nástrojov a technológií, ktoré zabezpečia ich rast v budúcnosti a pomôžu im udržať si konkurencieschopnosť. Náš prieskum však naznačuje, že sa im nedarí spolupracovať so zamestnancami na procesoch a službách, ktoré im uľahčia, zefektívnia a v mnohých prípadoch aj spríjemnia prácu. Kompetentní si nemôžu dovoliť otáľať. Bez optimálneho pracovného prostredia sa môžu zamestnanci začať obzerať po nových pracovných príležitostiach.

Ľudia musia byť v centre akejkoľvek transformácie pracoviska, pričom ich potreby a problémy musia byť vypočuté a aktívne riešené. Je to nevyhnutné pre prilákanie a udržanie si talentov, zvýšenie produktivity spolupráce a zabezpečenie pocitu naplnenia prostredníctvom práce v celej spoločnosti.“

Viac informácií nájdete na stránke www.ricoh-europe.com/insights.

Prečítajte si viac:

Značky: