Google má plány aj s Európou.

Plány Google s prevádzkovaní vlastnej mobilnej siete na území USA sú už známe dávnejšie. Nadväzujú na projekt Google Fiber, pri ktorom Google zakúpil existujúcu infraštruktúru na optické linky. Podobnú stratégiu použije zrejme aj pri mobilnej sieti, kedy bude využívať existujúcu sieť od AT&T a Verizon na to, aby pokryl územie USA od východného po západné pobrežie. Novinkou je správa, že Google už rokuje s hongkongským operátorom Hutchison Whampoa, ktorý prevádzkuje sieť Three napr. vo Veľkej Británii, Írsku, Talianku, Švédsku, Dánsku, Rakúsku a iných krajinách. Podľa informácií by tak používateľ siete Google neplatil žiadne roamingové poplatky pri návšteve týchto krajín a pokojne by mohol využívať hovory, SMS a dáta.

Google2

Niečo podobné plánuje aj Apple, pričom by malo ísť o predvolený výber telekomunikačného partnera pri pobyte používateľa v zahraničí tak, aby platil minimálnu sumu. Partnerský operátor tak nebude volený náhodne alebo podľa sily signálu ale podľa minimálnych poplatkov. Apple tiež počíta s tým, že fyzickú SIM kartu vo svojich zariadeniach nahradí virtuálnou.

Apple

Pripomeňme v tejto súvislosti, že plány EÚ na to, že roamigové poplatky v rámci Európy sa stanú minulosťou od 15. decembra tohto roka zatiaľ skončili v troskách. EK už počíta len s minimálnym plánom, keď budeme mať pri pobyte v krajine EU možnosť preniesť v rámci roamingu 5 MB dát, prichádzajúce hovory budú zadarmo a pri volaní sa bude aplikovať zľava na 7 dní v rámci jedného roka (nemusia byť po sebe nasledujúce). Tento minimálny plán je príliš ďaleko od toho, čo navrhlo luxemburské predsedníctvo pred voľbami do EÚ.

Zdroj: Telegraph

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.