Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V apríli minulého roka predstavila spoločnosť Google tzv. Digital News Initiative (DNI), iniciatívu na podporu kvalitnej digitálnej žurnalistiky s využitím technológií a inovácií, do ktorej sú zapojení aj významní európski vydavatelia.

V rámci tejto iniciatívy a v jej ďalšej fáze otvoril na jeseň minulého roka DNI Inovačný fond, v ktorom vyčlenil celkovo 150 miliónov eur na projekty zamerané na vývoj nových obchodných modelov vydavateľstiev a rozvoj digitálnej žurnalistiky. DNI Inovačný fond požiadalo v prvom kole o grantovú podporu vyše 1000 projektov z 28 európskych krajín, následne vo februári oznámil, že medzi 128 vybraných projektov rozdelí 27 miliónov eur.

Dnes, 2. júna 2016, spúšťa DNI Inovačný fond druhé kolo grantov, ktoré bude otvorené až do 11. júla 2016. Šancu majú samozrejme aj žiadatelia zo Slovenska.

Druhé kolo žiadostí o granty bude vyhodnotené v októbri tohto roka, výsledky budú následne vyhlásené v decembri. DNI Inovačný fond je otvorený širokému spektru žiadateľov – veľkým vydavateľstvám, jednotlivým médiám, kolaboratívnym projektom ako aj jednotlivcom z krajín Európskej únie, ako aj z krajín pôsobiacich v rámci Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA).

Google chce podporiť nové nápady, ktoré budú mať pozitívny vplyv na digitálnu novinársku tvorbu a udržateľnosť spravodajského odvetvia. Môže ísť aj o experimentálne projekty, avšak musia mať jasne zadefinované ciele, ako aj vo veľkej miere využívať digitálne prvky.

Napríklad Press Start je jedným z piatich podporených projektov z Českej republiky. Ide o prvú globálnu crowdfundigovú platformu pre reportérov z krajín, kde absentuje sloboda tlače. Projekt novým spôsobom rieši to, ako finančne podporiť nezávislých novinárov v rozvojových krajinách alebo v krajinách, ktoré sú v procese transformácie.

Spôsoby financovania projektov sú rozdelené do troch kategórií:

 • Prototypy: sú určené organizáciám a jednotlivcom, ktorí spĺňajú podmienky a žiadajú o grant do výšky 50 tisíc eur. Projekty tohto typu sa len začínajú rozvíjať, nie sú zatiaľ dokonale naplánované ani otestované. Google v tomto prípade pokrýva 100% nákladov na projekt.
 • Stredne veľké projekty: sú určené organizáciám, ktoré spĺňajú podmienky a žiadajú o grant do výšky 300 tisíc eur. Google v tomto prípade financuje 70% nákladov na projekt.
 • Veľké projekty: sú určené organizáciám, ktoré spĺňajú podmienky a žiadajú o grant nad 300 tisíc eur. Google v tomto prípade financuje 70% nákladov na projekt až do výšky 1 milióna eur.

Pozn.: Veľkým projektom, ktoré zahŕňajú formu spolupráce (medzinárodnej, odvetvovej, či medzi viacerými organizáciami) alebo ktoré zásadne ovplyvnia spravodajský ekosystém, môže byť udelená výnimka a tým aj dotácia nad úrovňou 1 milióna eur.

Prvotný výber projektov má na starosti projektový tím, ktorý sa skladá zo skúsených odborníkov v oblasti médií a tiež predstaviteľov Google. Tí posudzujú, či prihlásený projekt spĺňa stanovené kritériá, prihliadajú tiež na jeho inovatívnosť a dosah. Projektový tím dáva odporúčania ohľadom menších (prototypov) a stredne veľkých projektov Rade DNI Inovačného fondu, ktorá dohliada na výberový proces. Rada DNI Inovačného fondu je zložená z 13 členov. Samotná Rada DNI Inovačného fondu prostredníctvom hlasovania rozhoduje o veľkých projektoch.

Členovia rady DNI Inovačného fondu:

 1. Joao Palmeiro, prezident Portugalskej asociácie vydavateľov a predseda rady DNI Inovačného fondu
 2. Alexander Asseily, zakladateľ & výkonný predseda predstavenstva v spoločnosti State
 3. Arianna Ciccone, spoluzakladateľka a riaditeľka Medzinárodného festivalu žurnalistiky v Perugii
 4. Bartosz Hojka, CEO spoločnosti Agora S.A.
 5. Katharina Borchert, Chief Innovation Officer, Mozilla
 6. Veit Dengler, CEO, Neue Zürcher Zeitung
 7. Rosalia Lloret, riaditeľka pre vzťahy s inštitúciami, Online Publishers’ Association Europe
 8. Bruno Patino, riaditeľ školy Sciences-Po Journalism School
 9. Murdoch MacLennan, CEO, Telegraph Media Group UK
 10. Madhav Chinnappa, riaditeľ pre strategické vzťahy, spravodajstvo a vydavateľstvá, Google
 11. Torsten Schuppe, marketingový riaditeľ pre región EMEA, Google
 12. Ronan Harris, viceprezident pre región EMEA, Google
 13. Bart Brouwers, profesor žurnalistiky na Groningen University, majiteľ Media52

Viac informácií o DNI Inovačnom fonde získate tu.

Čo je Digital News Initiative (DNI)?

Internet zásadne ovplyvňuje činnosť vydavateľstiev, produkciu správ ako aj spôsob, akým ľudia konzumujú spravodajstvo. Tradičné obchodné modely prestávajú fungovať. Google chce byť pre vydavateľov partnerom a pomôcť im vyrovanať sa s prebiehajúcou transformáciou. Preto v apríli minulého roka Google predstavil spolu s 11 európskymi poprednými vydavateľstvami Digital News Initiative, ktorej cieľom je podporiť kvalitnú digitálnu žurnalistiku s využitím technológií a inovácií. Dnes je do tejto iniciatívy zapojených vyše 150 mediálnych domov a ďalších organizácií v Európe. Iniciatívu DNI tvoria tri piliere: vývoj produktov, DNI Inovačný fond a výskum a vzdelávanie.

Príklady zaujímavých projektov podporených v prvom kole grantov DNI Inovačného fondu:

 • Nemecká spoločnosť VRagments pripravila zaujímavý projekt s názvom Fader, ktorý má uľahčiť redaktorom publikovanie virtuálneho obsahu na svojich webových portáloch. Umožňuje rýchle uverejňovanie virtuálnych príbehov formou interaktívnej mapy, grafov či virtuálnych miestností.
 • 21 Video je projekt talianskej spoločnosti La stampa. Vychádza z obľúbenosti tvorby vlastných video dokumentov vďaka dostupnosti moderných nahrávacích technológií, ktoré sú dnes súčasťou smartfónov. Takto zdokumentované zážitky či skúsenosti sú často súčasťou recenzií či referencií na sociálnych sieťach. Cieľom tohto projektu je vytvoriť databázu dôveryhodných zdrojov, ktoré by mohli byť využité aj pri zbieraní informácií pre veľké novinárske príbehy.
 • Francúzska tlačová agentúra AFP zaujala projektom AFP Interactive, ktorý je založený na poskytovaní interaktívnej grafiky pre klientov využívajúcich webové a mobilné platformy po celom svete. Obsahuje grafy, mapy, reporty, dátové vizualizácie a pod., ktoré ilustrujú aktuálne udalosti, ekonomické či politické problémy a pod.
 • Kaleida je online platformou na meranie vplyvu žurnalistických aktivít. Platforma pochádzajúca z Veľkej Británie má pomáhať médiám v jednoduchšom rozhodovaní o vhodnosti obsahu, jeho umiestnení a načasovaní.
 • Bambuser AB je švédsky projekt, ktorý vznikol na základe faktu, že počasie patrí medzi jednu z najlepšie predávaných spravodajských informácií. Vytvára interaktívnu online platformu, ktorá je postavená na spolupráci so samotnými spotrebiteľmi (čitateľmi). Tí môžu zdieľať svoje videá z aktuálnej poveternostnej situácie, ktoré budú k dispozícii médiám, aby ich mohli dopĺňať v rámci svojho spravodajského servisu.

Značky: