Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SHELL Slovakia s.r.o. oficiálne otvorila svoju prvú čerpaciu stanicu v Púchove, celkovo 81. stanicu na Slovensku.

Pri tejto príležitosti pozvala študentov zo Strednej odbornej školy v Púchove na otvorenú hodinu chémie. Tá sa konala priamo na čerpacej stanici.

Študenti Strednej priemyselnej školy v Púchove v utorok 21. februára zažili netradičnú hodinu chémie. Priamo na novootvorenej čerpacej stanici Shell sa dozvedeli, ako vzniká palivo, videli technológie, ktoré sa starajú o procesy, ale aj bezpečnosť na čerpacej stanici. Navyše na vlastné oči videli, ako sa testuje palivo v špeciálnom mobilnom laboratóriu spoločnosti VÚRUP a.s.

Mobilné laboratórium poskytuje technologické zázemie pre testovanie kvalitatívnych parametrov pohonných hmôt priamo v teréne. V zázemí mobilného laboratória sú k dispozícii napríklad analyzátory automobilových benzínov a motorovej nafty, destilačný prístroj,  hustomer, prístroj
na stanovenie obsahu vody  alebo analyzátor bodu vzplanutia. Prostredníctvom týchto zariadení
je realizovateľná detailná analýza normatívnych parametrov palív.

„Púchov je mesto so silnou tradíciou technického vzdelávania. Chceli sme miestnym študentom ukázať fungovanie technológií na čerpacej stanici a tiež priblížiť, ako sa staráme o kvalitu pohonných hmôt,“ vysvetľuje Petr Šindler, manažér komunikácie spoločnosti Shell.

Nová púchovská stanica disponuje dvoma stojanmi s celým produktovým radom výkonných palív Shell V-Power Nitro+ a palív Shell FuelSave. Plynulý prevádzkový chod zabezpečuje rýchlovýdajný stojan pre nákladné autá a výdajné miesto pre aditívum AdBlue. Celková kapacita nádrží je vyše 107 000 litrov paliva. Zákazníci môžu využívať 24-hodinový servis stanice. V predajni okrem bežného sortimentu možno kúpiť kávu aj občerstvenie z radu deli2go.

vedeli ste, že… 

 • … na to, aby sa „vytankovala“ bežná mestská čerpacia stanica by sa muselo naplniť približne 2 000 nádrží bežného osobného auta.
  Podzemné nádrže mestskej čerpacej stanice disponujú objemom okolo 100 m3 Iné je to na diaľničných čerpacích staniciach, ktoré vo svojich útrobách ukrývajú až 180 m3 paliva, aby naplnili aj veľké palivové nádrže kamiónov.
 • … množstvo paliva v podzemnej nádrži sa kontroluje digitálne a automaticky.
  Digitálne hladinomery prenášajú údaje na čerpaciu stanicu a zároveň do centrály, ktorá koordinuje dodávku pohonných hmôt pre jednotlivé čerpacie stanice.
 • … tankovacia pištoľ má dva otvory.
  Veľkým otvorom sa privádza palivo a malým sa z nádrže odvádzajú pary. Systém rozpozná pokles tlaku pár a vtedy vie, že je nádrž plná. Nazývame to rekuperácia pár.
 • … podzemné nádrže majú dvojité oceľové opláštenie.
  Medzi vonkajším a vnútorným plášťom nádrže je detekčný plyn. Akýkoľvek pokles tlaku tohto plynu automaticky odhaľuje porušenie jedného z plášťov a musí prísť k výmene. Životnosť palivovej nádrže je 20 – 30 rokov.
 • … na každej čerpacej stanici je jedna prázdna podzemná nádrž.
  Havarijná nádrž má objem väčší ako objem cisterny zavážajúcej palivo, pretože ak náhodou dôjde k úniku paliva pri prečerpávaní cisterny, uniknuté palivo je odvedené do havarijnej nádrže. Do nej je odkanalizovaná aj celá plocha stanice.
 • …celé nádvorie čerpacej stanice je možné odpojiť jediným tlačidlom. V prípade akéhokoľvek nebezpečenstva je možné vypnúť všetky technológie na celom nádvorí čerpacej stanice od zdroja elektrickej energie.
 • … každý výdajný stojan je vybavený prietokomerom.
  Prietokomer sa stará o presné množstvo tankovaného paliva a podlieha pravidelným kontrolám presnosti. Výdajné stojany sú rozdelené podľa jednotlivých palív a každý stojan čerpá palivo z príslušnej podzemnej komory. Proces tankovania je riadený elektronicky, preto niekedy prejde až 1 sekunda od stlačenia tankovacej pištole kým sa zapne čerpadlo a palivo začne tiecť.
 • … na čerpaciu stanicu v Púchove dorazili zelené technológie.
  Fotovoltaika na čerpacej stanici Shell Púchov sa využíva hlavne na obslužné činnosti ako je ohrev vody pre toalety, prípadne na vykurovanie stanice.

VIDEO TOUCHIT: Shell – aké technológie sú za „obyčajným“ natankovaním paliva? (doplnené)

Značky: