Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Horný strop príjmu pre získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od budúceho mesiaca zvýši.

Nárok na ňu budú mať tí mladí, ktorých priemerný príjem nepresiahne 1 287 eur.

Príjmová hranica pre získanie bonifikovanej hypotéky bude predstavovať od budúceho mesiaca 1 287 eur. Oproti súčasnej hranici je to nárast o 131,30  eura. Práve v období od apríla do konca júna býva hypotéka pre mladých dostupná pre najširšiu skupinu ľudí. Vtedy sa totiž pri posudzovaní nároku na jej získanie zohľadňuje priemerná mzda za posledný kvartál predchádzajúceho roka, a tá býva aj vplyvom vyplácania koncoročných odmien či bonusov najvyššia.

Banka pri žiadosti klienta o bonifikovanú hypotéku zohľadňuje príjem klienta za uplynulý kalendárny rok, vrátane prípadných bonusov či odmien. V prípade, ak o hypotéku žiada dvojica, posudzuje sa ich príjem spoločne. Maximálna povolená výška ich spoločného zárobku je tak dvojnásobná, na úrovni 2 574 eur. Keďže kľúčový je ich spoločný príjem, môže jeden zo žiadateľov zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca, pokiaľ ten druhý zarába menej.

Získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je podmienené výškou príjmu žiadateľa. Ten nemôže byť vyšší ako je 1,3- násobok priemernej mzdy v hospodárstve.  Príspevok je možné získať najviac na sumu 50 000 eur počas prvých piatich rokov splácania. Kritériom je aj vek ku dňu podania žiadosti. Hypotéku pre mladých môžu získať ľudia od 18 do 35 rokov.

Značky: