Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Každé dieťa na svete má právo sa hrať. Práve preto IKEA spolu s IKEA Foundation v novej kampani za dobrú vec s názvom Let’s Play for Change (Poďme sa hrať a zmeníme svet!) spojili sily so šiestimi významnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú právami detí.

Kampaň Poďme sa hrať a zmeníme svet! bola spustená 20. novembra a potrvá do 23. decembra. Prispieť ku zmene môžete aj vy. V novembri tiež prebehla súťaž v kreslení Malý dizajnér, ktorej víťazné kresby postúpia do medzinárodného kola a vybrané sa premenia na reálne plyšové hračky.

Kampaň IKEA za dobrú vec podporuje rozvoj a vzdelávanie detí, rovnocenné príležitosti, šport a, samozrejme, hranie sa. Ak si v období od 20. novembra do 23. decembra v obchodnom dome IKEA zakúpite detskú knihu alebo plyšovú hračku, IKEA Foundation venuje za každú z nich 1 eur na podporu práv a rozvoja detí v tých komunitách vo svete, ktoré to najviac potrebujú. Partnermi IKEA Foundation v rámci kampane sú organizácie Handicap International Federation, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF a War Child. Programy, ktoré kampaň podporuje, sú zamerané na deti s postihnutím, deti ovplyvnené konfliktom v Sýrii, nebezpečnou migráciou a chudobou.

Dohovor OSN o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa by malo mať právo hrať sa. Nanešťastie, nie každé dieťa toto právo naozaj má. Na základe poznatkov, ktoré vyplývajú z dokumentu IKEA Foundation, sú dnes milióny detí na úteku, vystavené násiliu a diskriminácii, zneužívaniu a vykorisťovaniu. Dokument tiež poukazuje na to, že deti s postihnutím sú často náchylnejšie k vylúčeniu z hier a vzdelávacích aktivít.

„Mnohé deti na celom svete trpia nedostatkom bezpečného prostredia na hranie. Vojny a katastrofy spôsobujú, že čoraz viac detí je nútených opustiť svoje domovy a sú vystavené náročným a nebezpečným cestám za lepším životom. Rovnako veľa detí prichádza o šancu hrať sa kvôli chudobe a predsudkom. Počas krízových situácií najviac trpia deti, preto sa zaväzujeme k tomu, že budeme povedomie o právach detí zvyšovať a podporovať,” hovorí Per Heggenes, CEO IKEA Foundation.

Súťaž IKEA Malý dizajnér má na Slovensku víťazov

V rámci kampane za dobrú vec IKEA vo svojich obchodných domoch spustila už po tretíkrát súťaž pre deti s názvom Malý dizajnér. Desať víťazných návrhov z celého sveta sa premení na limitovanú kolekciu plyšových hračiek SAGOSKATT, ktorú navrhli deti pre deti. Víťazné návrhy z minulého roka si už teraz ako originálne plyšové hračky z kolekcie SAGOSKATT môžete kúpiť v obchodnom dome IKEA.

Aj tento rok deti na Slovensku potvrdili, že sú talentovanými dizajnérmi. Do súťaže Malý dizajnér sa zapojilo až 255 detí. V celkovom hlasovaní nakoniec vyhralo 10 kresieb, ktoré postupujú do celosvetového kola. Všetkým držíme palce.

Súbežne s kampaňou za dobrú vec Poďme sa hrať a zmeníme svet! prebieha v obchodnom dome IKEA Bratislava aj akcia s názvom „Daruj dvakrát“, počas ktorej môžu zákazníci, ktorí si kúpili plyšovú hračku alebo detskú knižku, tieto vložiť do označenej nádoby pri vchode. Takto poputuje 1 eur na podporu práv detí na hru a rozvoj a vyzbierané hračky a knižky budú darované deťom v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou na bratislavských Kramároch.

„Hranie sa je mimoriadne dôležité. Nielen pre deti, ale aj pre dospelých! Podporuje kreativitu a pomáha nám učiť sa a rozvíjať naše schopnosti. Preto veríme, že kampaň Poďme sa hrať a zmeníme svet! v spolupráci s IKEA Foundation má potenciál zmeniť životy tisícov detí na celom svete k lepšiemu,” hovorí Soňa Knaiflová, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava.

Kampaň Poďme sa hrať a zmeníme svet! stavia na úspechu predošlých kampaní pre dobrú vec, vďaka ktorým sa podarilo od roku 2003 vyzbierať 118,8 mil. eur.

ikea-lets-play_web2016_8_nowat

Slová partnerov IKEA Foundation

Handicap International — v Pakistane, Thajsku a v Bangladéši

Poskytuje možnosti raného detského rozvoja pre deti s postihnutím a iné zraniteľné skupiny detí, ktoré boli vysídlené.

Cheryl Shin-Hua Yéam, technická koordinátorka Handicap International: „Deti v utečeneckých táboroch pochádzajú z ťažkých pomerov, utekajú pred vojnou a násilím, čelia chudobe a zlým hygienickým podmienkam. Hranie sa je preto dôležitou aktivitou, ktorá im pomáha preklenúť sa cez tieto zložité podmienky a umožňuje im zostať deťmi. Preto je naším cieľom vytvoriť priestory, ktoré deťom poskytnú pocit bezpečia a možnosť rozvoja prostredníctvom hier.“

Room to Read — v Bangladéši a Indonézii

Mení životy detí prostredníctvom kvalitného vzdelania, ktoré zahŕňa vzdelávanie učiteľov, učebné materiály a rozvoj gramot­nosti a návyku čítania u detí.

Erin Ganju, CEO a spoluzakladateľka Room to Read: „Room to Read prináša radosť z čítania a lásku k učeniu desiatkam tisícom detí v štátnych školách v Bangladéši a Indonézii. Náš inovatívny program pre podporu gramotnosti prinesie systémovú zmenu v stovkách komunít tým, že vybudujeme knižnice, budeme školiť učiteľov a rozvíjať kapacity miestnych spisovateľov a ilustrátorov k tomu, aby vydávali lokálne relevantné a pútavé detské knihy.““

Save the Children— v Bangladéši a v Etiópii

Predchádza nebezpečnej migrácii detí propago­vaním ochrany, vzdelania a hrania pre deti na úteku.

Elisabeth Dahlin, generálna tajomníčka Save the Children Švédsko a predsedníčka globálnej agentúry pre partnerstvá pre IKEA Foundation: „Save the Children poskytuje deťom na úteku šancu na lepšiu budúcnosť. IKEA Foundation spolu so zamestnancami IKEA a zákazníkmi po celom svete nám pomáhajú dodržiavať práva detí na ochranu, vzdelanie a hranie sa. Tieto deti sú totiž veľmi zraniteľné a naša organizácia má v úmysle poskytnúť im trvalé zlepšenie ich života.“

Special Olympics — v Bangladéši, Indii, Pakistane a v Thajsku

Propa­guje začlenenie a rozvoj detí s mentálnym postihnu­tím prostredníctvom športu a hry

Mary Davis, generálna riaditeľka Special Olympics: „Je smutným faktom, že väčšina detí s mentálnym postihnutím nemá takmer žiadny prístup k možnostiam vzdelávania, čo bráni ich rozvoju a umocňuje spoločenskú izoláciu a chudobu ich aj ich rodín. Program s názvom Special Olympics Young Athletes na podporu motorického, sociálneho a kognitívneho rozvoja a začlenenia u detí s mentálnym postihnutím ponúka deťom možnosť hrať sa v bezpečnom prostredí. Vďaka partnerovi IKEA Foundation môžeme podporiť viac a viac takýchto rodín a detí a búrať predsudky o deťoch s mentálnym postihnutím.“

UNICEF — v Číne, Indii, Indonézii a v Keni

Poskytuje bezpeč­né miesto, vzdelanie, výživu a zdravotnú podporu na propagáciu raného detského rozvoja a ochrany detí v chudobných komunitách.

Pia Rebello Britto, riaditeľka UNICEF pre rozvoj detí od raného detstva: „Keď sú mozog a orgány malých detí dostatočne chránené, živené a stimulované, zvyšuje sa ich šanca rozvoja, efektívneho učenia sa a tak aj šanca prispievať k ekonomike a spoločnosti po dovŕšení dospelosti. Vďaka kampani Poďme sa hrať a zmeníme svet! môžeme poskytnúť ešte viac deťom starostlivosť a pomôcť im k tomu, aby vyrastali v podnetnom prostredí, ktoré je nevyhnutné k ich vývoju.“

War Child — v Jordánsku a Libanone

Poskytuje deťom v Jordánsku a Libanone, ktoré ovplyvnil konflikt v Sýrii, bezpečné prostredie na hranie, učenie a rozvoj.

Tjipke Bergsma, generálny riaditeľ War Child Holland: „Vojna by nemala byť súčasťou života detí. Každé dieťa by malo mať právo hrať sa so svojimi rovesníkmi v bezpečnom prostredí. Vďaka IKEA Foundation sa 18 000 sýrskych detí a detí v Jordánsku a Libanone bude môcť hrať, rozvíjať a zmeniť svoju budúcnosť po rokoch násilia k lepšiemu.“

Značky: