Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Iniciatíva Chcem smart mesto, ktorú koncom mája 2018 ohlásili slovenské technologické spoločnosti ako platformu na podporu zavádzania inovatívnych riešení do slovenských miest, priniesla prvé výsledky. Šesť slovenských miest prejavilo záujem o implementáciu smart city riešenia a iniciatíva Chcem smart mesto im aktívne pomohla v pochopení benefitov jednotlivých riešení a s administráciou súvisiacou s Výzvou na podporu projektov smart city, ktorú vyhlásilo  Ministerstvo hospodárstva SR.

Spoločnosti Sygic, Sensoneo, Seak, GoSpace Tech a ALAM s platformou Invipo v priebehu mája a júna 2018 oslovili všetky slovenské mestá s možnosťou spolupráce pri žiadosti o podporu pri vypracovaní štúdie. Spoločnosti združené v rámci Iniciatívy alokovali svojich špecialistov na to, aby mestám pomohli zorientovať sa v problematike, identifikovať vhodné oblasti pre nasadenie smart riešení, analyzovať ich prínos a poskytli poradenstvo pri vypracovávaní štúdií.

Mestá Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Prešov a Hlohovec prejavili aktívny záujem o využitie podpory ponúkanej Iniciatívou pri nasadzovaní smart riešení. Mestá sa zaujímali predovšetkým o dopravné riešenia, ktoré zlepšujú dopravnú infraštruktúru a zefektívňujú premávku v meste a riešenia optimalizujúce  komunálne služby:

Mesto Trnava chce využiť nové technológie na lepšie previazanie a skvalitnenie služieb občanom i samotného výkonu práce Mestského úradu, zrýchlenie a prepojenie komunikácie s občanmi. V neposlednej rade využitie smart technológií približuje k záujmu o veci verejné aj mladú generáciu. Mesto víta spoluprácu Iniciatívy, ktorá mu umožňuje lepšiu orientáciu v nových fungujúcich postupoch a aplikáciách,“ vyjadril sa hovorca mesta Trnava Pavol Tomašovič.

V prípade schválenia podaných žiadostí bude ďalším krokom inštalácia samotných riešení a spustenie ich pilotnej prevádzky. „Ak bude pilotná prevádzka vyhodnotená ako prínosná pre mesto a jeho obyvateľov, Ministerstvo hospodárstva by mohlo podporiť financovanie ďalšieho rozšírenia takejto prevádzky. Veríme, že naše riešenia presvedčia o svojich prínosoch a prispejú k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu miest,“ vyjadril sa za iniciatívu Heliodor Macko, riaditeľ spoločnosti SEAK.

K iniciatíve Chcem smart mesto sa v priebehu júna pripojil ďalší člen – spoločnosť Mycroft Mind, ktorej riešenia napríklad umožňujú predikovať efektívne riadenie spotreby mesta, detekovať a segmentovať modely nabíjania EV, identifikovať potenciálne EV nabíjacie stanice a podobne. Spoločnosť má za sebou úspešné implementácie pre české spoločnosti ČEZ, E.ON, PRE, Škoda Auto a medzinárodnú spoločnosť Deloitte.

Chcem smart mesto

Ide o slovenské technologické firmy, ktoré vytvárajú smart riešenia. Spojili sa, aby slovenským mestám pomohli vstúpiť do sveta smart city a umožnili im čerpať benefity.