Investície do výskumu a vývoja by mali rásť

0

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov z dielne rezortu financií by mala výrazne zvýšiť odpočet nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 %.

Zároveň by mala zaviesť tzv. Patent box, ktorý spoločnostiam umožní znížiť daň z príjmov plynúcich z duševného vlastníctva, a to najmä z vývoja softvéru, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Odznelo to na pracovných raňajkách organizovaných spoločnosťou Deloitte na tému nových daňových opatrení na zvýšenie súkromných investícií do výskumu a vývoja.

„Dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj ako aj Patent box predstavujú transparentný, spravodlivý a administratívne nenáročný spôsob podpory podnikového výskumu a vývoja, ktoré využívajú už roky najvyspelejšie ekonomiky sveta,“ uviedol partner spoločnosti Deloitte Martin Rybár.

Predstavitelia popredných spoločností a zástupcovia Ministerstva financií SR a agentúry SARIO diskutovali o opatreniach na zvýšenie súkromných investícií do výskumu a vývoja. Na podujatí mali príležitosť vypočuť si detaily plánovaných zmien od ich autorov a zdieľať praktické skúsenosti s uplatňovaním odpočtu.

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár