Zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk je pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii.

Hlavné body dvoch nových výzievZdroj: Touchit.sk
Hlavné body dvoch nových výziev

Výzvy vyhlásil Úrad vlády SR a administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je teraz vyčlenených 20 miliónov eur.

Cieľom oboch výziev je mobilizovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií. Podpora financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR umožní zvýšiť podiel inovačných podnikov a uľahčí prenos znalostí, technológií a inovácií.

Ako na tlačovej konferencii povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, v štátoch s robustným inovačným ekosystémom sa v praxi osvedčila spolupráca medzi súkromným sektorom, ktorý pre udržanie konkurencieschopnosti má potrebu inovovať, výskumnými a inovačnými kapacitami a vládou. Práve preto sú tu tieto dve výzvy.

Peter Švec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SRZdroj: Touchit.sk
Peter Švec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Administrátorom výziev a žiadostí je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá má viacročné skúsenosti s implementáciou voucherovej podpory. „Vouchery podnikateľom uľahčujú hľadanie spoľahlivých odborných partnerov. V mnohých prípadoch sú motiváciou aj pre tých, ktorí investície do inovácií z rôznych dôvodov odkladali. Maximálna výška voucheru pre jeden podnik je 15 000 eur a pokryť môže až 85 % oprávnených výdavkov.“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ SIEAZdroj: Touchit.sk
Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ SIEA

Digitálne vouchery bude možné využiť na vypracovanie návrhov individualizovaných riešení pre podniky v konkrétnych oblastiach, napríklad pri automatizácii, optimalizovaní interných procesov, digitalizácii priemyslu, výroby či financií, ale aj pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti či využívaní umelej inteligencie. Alokácia tejto výzvy je 12,195 mil. eur.

Podpora v rámci výzvy na inovačné vouchery bude zameraná na spoluprácu malých a stredných podnikov s potenciálom zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami. Inovačné vouchery je možné využiť aj na úhradu poplatkov súvisiacich s ochranou priemyselného vlastníctva. Alokácia výzvy je 7,622 mil. eur.

Generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády SR Michaela Kršková k tomu na tlačovej konferencii povedala „Jedným z problémov inovačnej výkonnosti Slovenska je nízka inovačná aktivita malých a stredných podnikov. Vouchery patria k overeným spôsobom, ako k firmám dostať rýchlo a jednoducho nástroj na dočasné zníženie rizika spojeného s inovovaním a investíciou do nových technológií alebo postupov. Pri oboch výzvach sa nám v spolupráci so SIEA podarilo znížiť administratívnu náročnosť na nevyhnutné minimum. Takmer 20 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti tak bude smerovať na podporu inovačných aktivít a digitalizácie malých a stredných podnikov s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky”.

Generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády SR Michaela KrškováZdroj: Touchit.sk
Generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády SR Michaela Kršková

Ministerstvo hospodárstva SR spravuje databázy riešiteľov, z ktorých si žiadatelia o voucher môžu ale aj nemusia vybrať subjekt na vyriešenie ich konkrétneho zadania súvisiaceho s jeho inovačnými alebo digitálnymi aktivitami.

Žiadosti sa prijímajú pre obe výzvy od 14. augusta 2023. K uzavretiu jednotlivých výziev dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia vykonávateľa. Na realizáciu nápadu je vyhradená doba 9 mesiacov.

Výzvy spolu so všetkými relevantnými dokumentmi je možné nájsť na stránke Úradu vlády SR:

Výzva na digitálne vouchery
https://vaia.gov.sk/2023/07/14/vyzva-digitalne-vouchery/

Výzva na inovačné vouchery
https://vaia.gov.sk/2023/07/14/vyzva-inovacne-vouchery/

Zdroje: vlastné, SIEA

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.