Investície do fondov predstavujú jeden zo spôsobov, ako zhodnotiť svoje úspory. Lákavé sú najmä tým, že ponúkajú možnosť dosiahnuť zisk niekoľkonásobne prevyšujúci úroky na bankových vkladoch. Dnes môžete investovať aj cez internet a postačí vám iba 15 eur.

S investíciami súvisí riziko, a práve to môže predstavovať pre niekoho prekážku. Existuje niekoľko typov investorov, ktorí sa odlišujú tým, ako znášajú riziko a ako naň reagujú. Pred začatím investovania je preto vhodné zistiť, aký ste typ investora. S touto úlohou vám môže pomôcť jednoduchý a rýchly online dotazník na webovej stránke https://www.mbank.sk/individualni/investicie/aky-ste-investor/

Investorov môžeme z hľadiska investovania rozdeliť do troch základných typov:

Konzervatívny investor

Ak ste konzervatívny investor, nie ste priaznivcom vysokého rizika. Radšej zarobíte menej, ako by ste mali riskovať straty. Investor tohto typu sa zameriava predovšetkým na investovanie do fondov peňažného trhu, prípadne do dlhopisových fondov, ktoré majú nízke riziko.

Cieľom konzervatívneho investora a jeho investičnej stratégie je udržanie výšky investovaného kapitálu a dosiahnutie primeraného zisku v krátkodobom horizonte, ktorého výška zodpovedá minimálne miere inflácie. Na pokrytie inflácie v dlhodobom horizonte je vhodný určitý podiel akcií v portfóliu.

Vyvážený investor

Vyváženie investície znamená správne rozloženie financií s cieľom kombinovať bezpečné investície, ktoré prinášajú pravidelný a dlhodobý výnos s tými rizikovejšími v približne rovnakom podiele. Túto cestu možno nazvať ako „zlatú strednú cestu“. Ak ste vyvážený investor, akceptujete strednú úroveň investičného rizika.

Cieľom vyváženého investora je dosiahnutie maximálneho výnosu a rast hodnoty majetku v strednodobom, resp. dlhodobom horizonte 3 až 8 rokov.

Dynamický investor

Dynamický investor vidí v dočasných poklesoch trhu príležitosť na investíciu, pretože trhy sú vtedy lacné. Jeho hlavnou motiváciou je maximálny výnos a nezaujíma ho ani vysoké riziko. Ak ste tento typ investora, vyznačujete sa nízkou averziou rizika.

Cieľom dynamického investora je dosiahnutie vysokého zisku z investície aj pri vyššej miere rizika a maximalizácia výnosu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Portfólio dynamického investora tvoria predovšetkým akciové fondy, zvyšok umiestňuje do dlhopisových fondov a zanedbateľnú časť tvoria peňažné fondy, ktoré plnia stabilizačnú funkciu.

Dynamický investor nevylučuje ani možnosť investícií do menej známych spoločností, ktoré môžu priniesť vysokú výnosnosť v podobe dividend a kapitálových ziskov. Investičný horizont je dlhodobý, preto sa takáto skladba portfólia odporúča investorom, ktorí majú s investovaním do podielových fondov už dlhodobejšie skúsenosti a nepodliehajú panike pri dočasných poklesoch kurzov. Pokiaľ teda s investovaním práve začínate, je vhodné získať úvodné skúsenosti ako konzervatívny alebo vyvážený investor.

Ako investovať v mBank cez internet

V mBank môžete investovať do fondov cez internet vďaka produktu mFondy. Na jeho používanie je potrebné, aby ste boli klientom mBank, teda mali otvorený bežný účet a aktívny prístup do internetbankingu. Otvorenie investičného účtu prebieha priamo cezeň.

Najskôr je potrebné kliknúť na žiadosť a vyplniť investičný dotazník. Na jeho základe mBank posudzuje, aké investičné fondy sú pre vás primerané z pohľadu rizika a investičného horizontu. Po odoslaní žiadosti dostanete takmer okamžite pripravenú zmluvu, ktorú jednoducho podpíšete autorizačnou SMS správou. Od tohto momentu je už účet aktívny a môžete ho plnohodnotne využívať.

mBank aktuálne ponúka viac ako 20 investičných fondov s rôznym zameraním. K dispozícii je tak veľa možnosti diverzifikácie, teda rozdelenia investícií a to nielen vzhľadom na druh cenných papierov, ale aj vzhľadom na geografické hľadisko. Službu mFondy využíva už viac ako 3 000 klientov mBank. Od spustenia služby v júni 2017 do júla 2018 zhodnotili svoje peniaze v priemere o 6,93 % p. a.