Žijeme v dobe, ktorá nie je taká bezpečná, ako by sme si predstavovali resp. chceli. Štatisticky najviac hrozieb číha na maloletých, teda deti. Ako ich mať aspoň čiastočne pod kontrolou, ak nie sme v ich blízkosti?

Zamerali sme sa na vekovú kategóriu 6+, keď začína povinná školská dochádzka a postupom času sa deti dostávajú, adaptujú do okolia svojho bydliska a školy, aj bez dohľadu rodičov či kompetentných osôb. Jednoduchým, nenákladným a pritom funkčným riešením môže byť aplikácia v smartfóne.

Testovali sme aplikáciu Family GPS locator Kid Control, ktorá je v základnej verzii zdarma a dostupná len pre operačný systém Android. Základná verzia je však plne postačujúca. Premium má navyše: 2 týždne záznamov polohy, navigáciu medzi rod. príslušníkmi a viac vyhradených zón na mape. Po inštalácii nasleduje jednoduchá registrácia cez e-mail + heslo. Následne je váš telefón prvý v aplikácii, ktorého polohu vidíte na mape a v prípade potreby ho môžete vyhľadať, či sledovať.

Zobrazenie presnej polohy Kid Control

Zobrazenie presnej polohy Kid Control

E-mail, ktorý zadáte v prvotnej registrácii je účet administrátora. Následne každé ďalšie zariadenie, ktoré chcete sledovať, prihlasujete cez tento e-mail. Nastavenie a konfigurácia je možná len z vášho konta (administrátora), ktoré je chránené vaším heslom. Dieťa, resp. kontrolovaná osoba nemôže zasahovať do konfigurácií, ktoré ste vy pre sledované zariadenie nastavili.

Aplikácia má veľkú výhodu v tom, že používa aj klasické webové rozhranie (www.go.kid-control.com), kde si môžete všetky sledované zariadenia zobraziť na mape a konfigurovať ich nastavenia. Webové rozhranie je v českom jazyku a aplikácia v angličtine.

Webové rozhranie Kid Control

Webové rozhranie Kid Control

Možnosti aplikácie

Môžete sledovať polohu a jej históriu so zobrazením presnosti v metroch, stav batérie a stav sieťového pripojenia. Na dostupnosť informácií je potrebné mať zapnuté mobilné dáta (alebo Wi-Fi) a GPS. To je všetko, čo aplikácia na správne zobrazenie polohy a údajov potrebuje. V dnešnej dobe internetu by to nemal byť problém.

Pripojenie a batéria Kid Control

Pripojenie a batéria Kid Control

Ku každému monitorovanému zariadeniu môžete pridať meno a fotografiu. Taktiež je možné zapnúť notifikácie na chyby v spojení a takmer vybitú batériu. Užitočnou funkcionalitou sú aj vyhradené zóny na mape, pre každé zariadenie samostatne. V základnej verzii je možné nastaviť pre jedno zariadenie dve zóny, čo je postačujúce. Zóny je možné pomenovať a presne nastaviť na mape v rozsahu – 150 m / 500 m / 1 km / 2 km. Ak nastavíte zóny napr. škola a dom, vždy dostanete notifikáciu o tom, kedy dieťa vstúpilo alebo odišlo z vyznačenej zóny. Tieto notifikácie dostáva len administrátor. Monitorované zariadenie má možnosť vidieť na mape aj vaše zariadenie, ak to však nechcete, môžete mu zobrazenie mapy vypnúť. Ďalšou možnosťou je priama navigácia z aktuálnej polohy na iné miesto pomocou aplikácií tretích strán. Mapa má možnosť zobrazenia v troch režimoch, vrátane satelitného.

V prípade, že zlyhajú mobilné dáta aj GPS, aplikácia registruje poslednú polohu. Aplikácia dokáže zobraziť polohu aj bez GPS a mobilných dát. Ide však o zobrazenie polohy s nízkou presnosťou, približne od 500 do 3000 metrov. Využíva sa tu GSM signál a BTS stanice operátorov na konkrétnom mieste, táto forma sa nazýva LBS história. Aj keď je táto možnosť menej presná, v krajnom prípade núdze môže pomôcť.

Spotreba batérie je minimálna, taktiež spotreba mobilných dát je približne 20 ÷ 30 MB na jeden mesiac. Aplikácia ponúka zadarmo veľmi dobrú funkčnosť, stabilitu a webové rozhranie. Alternatívou môžu byť ESET Parental Control alebo GPS Tracking.

App Store

Tento článok vyšiel aj v tlačenom októbrovom vydaní TOUCHIT č. 8/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE