Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správa financií z mobilu je odteraz ešte dostupnejšia a užívateľsky príjemnejšia. ČSOB rozšírila svoju mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking o jej anglickú a maďarskú jazykovú mutáciu. Aplikácia tak klientovi alebo klientke intuitívne navrhne jazyk aplikácie podľa prednastaveného jazyka zariadenia. Jazyk si môžu meniť kedykoľvek aj priamo v nastaveniach aplikácie.

Nastavenie jazyka v aplikácii

Cieľom je vyjsť v ústrety všetkým klientom a klientkam, ktorí využívajú alebo chcú využívať mobilnú aplikáciu banky pre správu svojich financií. Anglická mutácia je tak najviac univerzálnou. Možnosť využívať mobilné bankovníctvo v maďarskom jazyku považujeme rovnako za samozrejmosť, a to aj vzhľadom na prebiehajúci proces spájania sa s OTP Bankou Slovensko, s cieľom neznižovať doterajší komfort klientov tejto banky.

Aplikácia je preložená do anglickej alebo maďarskej verzie v celom jej rozsahu s výnimkou niektorých doplnkových služieb odkazujúcich mimo jej prostredia, ako je napríklad Multibanking a podobne. Na miestach, ktoré nepodporujú iný ako slovenský jazyk, je na to klient upozornený hláškou.

Webová stránka www.csob.sk ponúka anglickú a maďarskú jazykovú mutáciu od mája 2021..

Značky: