Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa Štatistického úradu SR bola priemerná mzda IT špecialistov minulý rok na úrovni 2204 EUR.

I keď počet ľudí sa v IT sektore zvyšuje, aj požiadavky na zamestnancov sú čoraz vyššie. Problémom je, že väčšina spoločností sa nedokáže rovnako rýchlo prispôsobiť zmene trhu práce, a to adekvátnou rekvalifikáciou zamestnancov. Zručnosti viac ako polovici zamestnancov pre ziskovosť firmy dnes nemusia stačiť.  

Rekvalifikácia na trhu práce už dnes neplatí len pre IT špecialistov, ale aj pre bežných ľudí a zamestnancov. Ako povedal minister M. Krajniak na otvorení vzdelávacej akadémie FIIT STU v Bratislave, „ako minister práce sociálnych vecí a rodiny podporujem všetky iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom zvýšiť ich kvalifikáciu. Na ministerstve po prvýkrát v histórii preplácame pracujúcim, mamičkám na materskej či živnostníkom rekvalifikačné, vzdelávacie kurzy. Je to najúspešnejší projekt z pohľadu spätnej väzby občanov. Chcem poďakovať Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, že sa do takéhoto vzdelávania pre pracujúcich pustila. Vzdelávanie je totiž najbezpečnejšia investícia do budúcnosti. Viac vedomostí či zručností, znamená viac kvalifikované pracovné miesta, vyššie platy a aj vyššie úspory na dôchodok.“

 I napriek tomu, že IT sektor je jedným z najlepšie ohodnotených profesií, ak chce školstvo zachovávať kvalitu a ísť priamo úmerne požiadavkám trhu, musí dovzdelávať dospelých. „Podľa Svetového ekonomického fóra bude potrebovať do roku 2025 až 50 % zamestnancov rekvalifikáciu.Situácia na trhu je alarmujúca.Mnohé oblasti nášho života sa digitalizujú, firmy zavádzajú umelú inteligenciu, inovujú postupy, aby investovali do svojich firiem. Firmy sa musia prispôsobiť digitalizácii a riešenie jenielen kvalifikácia študentov, alerekvalifikáciasúčasných zamestnancov,“ povedal dekan FIIT STU v Bratislave I. Kotuliak. 

Investovať do zamestnancov je dnes kľúčové

V náročných časoch je pre firmu dôležité, aby poznal svojho zamestnanca a investoval do neho. Nekvalifikovaní ľudia neovládajú zručnosti, ktoré sú nosnými pre ziskovosť firmy a tým robia procesy ťažkopádne. „Rozhodli sme sa, že pomôžeme firmám a podnikom. Pripraviť sa na budúcnosť sa môže zdať zo dňa na deň náročnejšie. Práve preto sme sa rozhodli poskytnúť firmám a zamestnancom možnosť absolvovania kurzov FIITAcademy. Rozdelili sme ich do rôznych oblastí, odzákladovinformačnej bezpečnosti,po ovládaniejava, kybernetiky,blockchainovčibusinessinteligence,“povedal I. Kotuliak. 

Kurzy poskytuje akadémia individuálne, v závislosti od potreby firmy. Aby sme boli schopní finančne aj kvalitovo pokryť trh a adaptovať sa na situáciu na trhu, považujú odborníci z FIIT Academy možnosť rekvalifikačných kurzov za najstrategickejšie riešenie.  Podľa dekana Kotuliaka dnes na Slovensku zamestnávateľom dlhodobo chýbajú IT špecialisti, a len v oblasti kybernetickej bezpečnosti je to približne 20 000 ľudí. Riešením je preto agilita a schopnosť čeliť vonkajším zmenám trhu, čo pomôže podniku prežiť.

Značky: