Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pre mladých, ktorí získali po 31.12.2017 hypotekárny úver, platia už iné podmienky pre jeho zvýhodnenie. Zníženú úrokovú sadzbu nahradil daňový bonus na zaplatené úroky. Mladí si môžu tento daňový bonus uplatniť po prvý krát v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018.

„Aby tak mohli urobiť, k daňovému priznaniu musia klienti priložiť aj potvrdenie o výške zaplatených úrokov. O toto potvrdenie môžu klienti, ktorí spĺňajú podmienky na toto zvýhodnenie, požiadať v ktorejkoľvek pobočke ČSOB. Banka im ho najneskôr do 30 kalendárnych dní vystaví bez poplatku a podľa preferencií klienta zašle poštou alebo si ho klient vyzdvihne osobne. Klientom odporúčame, aby si podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu,“ vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

V prípade klientov, ktorí získali hypotekárny úver pre mladých ešte pred 1. januárom 2018, sa nič nemení. Ich úroková sadzba je bonifikovaná, teda znížená o 3 percentá, počas obdobia prvých piatich rokov. Novinka a daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje na tých klientov, ktorí získali úver po tomto termíne. Podmienky nároku sa však nezmenili a kľúčový je príjem a vek žiadateľa. Daňový bonus si môžu mladí uplatniť do výšky 50% zaplatených úrokov, maximálne 400 eur ročne.

„Klient teda nezískava zvýhodnenie automaticky, žiada oň pri podávaní daňového priznania, práve uplatnením daňového bonusu. Samozrejme, môže sa stať, že klienti v návale iných povinností na to môžu zabudnúť a pripraviť sa tak o daňový bonus, preto im v týchto dňoch túto možnosť pripomíname aj formou SMS správ,“ uzatvára Jamborová.

Zákonné podmienky pre nárok na daňový bonus na zaplatené úroky platné pre zmluvy o úvere na bývanie podpísané od 1.1.2018:

 • vo výške 50 % z výšky úrokov zaplatených v príslušnom zdaňovacom období, najviac vo výške 400 EUR za rok,
 • počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru,
 • výška úveru s nárokom na daňový bonus je najviac 50 000 EUR,
 • splatnosť úveru je 5 – 30 rokov,
 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musia byť spoludlžníci vo veku 18 – 35 rokov,
 • všetci spoludlžníci musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie splniť aj podmienku príjmu, ktorý nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
 • spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká,
 • úver musí byť poskytnutý na niektorý z uvedených účelov len na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie:
 1. nadobudnutie bytu alebo jeho časti
 2. nadobudnutie domu alebo jeho časti
 3. rekonštrukcia / výstavba bytu alebo domu

 

Značky: