Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost MMD, přední specialista na displeje a licenční partner monitorů značky Philips, oznamuje další mezník na cestě k udržitelným technologiím u svých monitorů. Monitory Philips spolupracují se společností Closing the Loop, globálním poskytovatelem služeb zadávání ekologických zakázek, a TCO Development, organizací, která stojí za přední světovou certifikací udržitelnosti v oblasti IT (TCO Certified), na pilotním projektu udržitelnosti a úspornosti monitorů. Projekt je jedním z 8 pilotních projektů financovaných PREVENT Waste Alliance, platformou pro výměnu a mezinárodní spolupráci, jejímž cílem je snižovat množství odpadu, odstraňovat znečišťující látky a maximalizovat opětovné využití zdrojů. Tímto pilotním projektem monitory Philips podporují projekt, který rozšiřuje certifikované řešení, díky němuž je elektronika, včetně monitorů, vůči odpadu neutrální a nastavuje nové standardy pro průmysl, protože roste poptávka po zadávání ekologických zakázek.       

Monitory Philips podporují pilotní projekt na snížení odpadu za pomoci CTL a TCO Development

Výzva elektronického odpadu
Elektronický odpad (E-odpad) je jednou z nejnaléhavějších výzev, se kterými se naše společnost dnes potýká. Podle zprávy PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy) a UN E-Waste Coalition[1], se každý rok generuje přibližně 50 milionů tun elektronického odpadu, a to zejména v Africe a na dalších rozvíjejících se trzích. Kromě toho je do Afriky dodáván značný počet již použitých monitorů z druhé ruky. V Africe není většina elektronického odpadu řádně recyklována kvůli nedostatku vhodných zařízení a zdrojů. Pouze s malými vestavěnými deskami s obvody, díky nimž by se recyklace vyplatila, a zapečenými chemikáliemi, jako je olovo a rtuť, byly zejména počítačové monitory považovány za problémové dítě recyklace a oběhového hospodářství, protože jejich správnou recyklací nešlo vydělávat peníze.

Vyřazené monitory, které se hromadí na skládkách, představují značné riziko pro lidské zdraví i životní prostředí, protože toxické složky a chemikálie mohou pronikat do podzemních vod, ohrožovat mořský život a znečišťovat okolní půdu. Dlouhodobé vystavení extrémnímu teplu a slunci může dále vést k odpařování chemikálií do vzduchu, což může způsobit znečištění ovzduší a poškození atmosféry. Se stále rostoucí spotřebou spotřební elektroniky jsou naléhavě zapotřebí účinná řešení pro nakládání s elektronickým odpadem.

Monitory Philips: čelit výzvě s kompenzací odpadu
Společně s Closing the Loop (CTL) a TCO Development, monitory Philips nyní dělají vše pro řešení problému elektronického odpadu. V pilotním projektu ECoN podporují koalici nadnárodních partnerů, jako jsou výzkumný ústav Öko-Institute e.V., nigerijští partneři Verde Impacto, Hinckley Recycling a SRADev, při rozšiřování osvědčeného systému kompenzace odpadu o monitorování odpadu a o rozšíření certifikace TCO Certified Edge, E-waste Compensed. Projekt je financován z platformy PREVENT Waste Alliance, iniciativy německého spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ).

Kompenzace odpadu uzavírá cyklus životních cyklů elektroniky – za poplatek přidaný k pořizovací ceně nové elektroniky CTL spolupracuje s místními partnery na shromažďování šrotu a jeho bezpečné recyklaci. Shromážděný odpad slouží ke kompenzaci nového zařízení; díky tomu je zařízení odpadově neutrální. Při rozšiřování systému kompenzací o monitory spolupracují CTL a monitory Philips s německým Öko-Institutem, přední nezávislou organizací pro výzkum a poradenství v oblasti životního prostředí, na prokázání a potvrzení správného postupu. CTL zajišťuje sledovatelnost, přepravu a bezpečnou recyklaci shromážděného odpadu, zatímco Öko-Institut se zaměřuje na environmentální a sociální rizika.

„Náš svět se mění rychlým tempem, ať už jde o technologie nebo o naše životní prostředí. Díky projektu ECoN jsme odhodláni čelit jedné z největších výzev elektronického průmyslu současnosti a podporovat pilotní projekt, který si klade za cíl tento problém řešit, nejen snížením naší odpadové stopy, ale také zavedením certifikovaného procesu, nastavením nových standardů udržitelnosti pro průmysl v oblasti monitorů,“ říká Stefan van Sabben, Global CSR a Sustainability Senior Manager ve společnosti MMD, Philips monitors.

„Jsme opravdu nadšení, že můžeme spolupracovat s monitory Philips, abychom potvrdili, že snížení množství elektronického odpadu má obchodní, environmentální a sociální smysl. Je skvělé, že můžeme spolupracovat s partnerem, který sdílí naši motivaci měnit naši planetu k lepšímu a je připraven posunout „byznys k dobru“ na další úroveň, zapojením se do pilotního projektu ECoN, financování legálního a odpovědného shromažďování a zpracovávání elektronického odpadu v rozvojových zemích. Díky monitorům Philips po našem boku jsme si jisti, že rozšíření kompenzace odpadu na obrazovky bude úspěšné,“ říká Joost de Kluijver, zakladatel a generální ředitel společnosti CTL.

Koncept kompenzace odpadu je již normou pro zadávání veřejných zakázek a je uznáván jako zelené – neboli „odpadově neutrální“ řešení pro zadávání zakázek pro telefony, notebooky a tablety. Za posledních osm let CTL zabránila více než 3 milionům mobilních telefonů skončit na skládkách jejich bezpečným sběrem a recyklací, čímž pomohla více než 2 000 lidem zajistit dodatečný příjem bezpečným zaměstnáním.

Monitory Philips podporují odpovědnou a udržitelnou recyklaci monitorů za účasti místních partnerů

Stránka pilotního projektu: https://prevent-waste.net/en/pilotprojects/nigeria/

Tento projekt je financován z PREVENT Waste Alliance, iniciativy německého spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ). Více informací: https://prevent-waste.net/en/

Další informace o ekologických monitorech Philips: https://www.philips.cz/c-e/so/monitory/green-monitors


[1] Nová kruhová vize pro elektroniku: Čas na globální restart, Světové ekonomické fórum, Švýcarsko, 2019 http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf

Značky: