Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu zameranú na výstavbu nových zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou. Prostriedky na podporu sa našli ešte v tomto programovacom období, čo zároveň znamená, že treba konať veľmi rýchlo.

Na podporu výstavby je vyčlenených 15 miliónov EUR a na jeden projekt sa môže prideliť maximálne 6 miliónov EUR. Intenzita pomoci zo strany štátu môže predstavovať maximálne 60 % z celkových prostriedkov. Keďže ide o toto programovacie obdobie, projekty musia byť hotové do konca roka 2023.

SIEA
Peter Blaškovitš, riaditeľ SIEA: toto je skutočný štart vodíkovej jari na Slovensku

Oprávnení žiadatelia môžu byť fyzické alebo právnické osoby zapísaní v OR SR najmenej 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o NFP. Znamená to, že ide o podporu slovenský firiem, ktoré už majú nejakú históriu za sebou a sú schopné konať rýchlo.

Ide o výstavbu celého reťazca na to, aby ste mohli natankovať vodíkové auto – zahŕňa výstavbu zariadení na priamu výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a tiež výstavbu elektrolyzéra. Znamená to využitie prírodných zdrojov ako je voda, vietor a pod. Doterajšia produkcia vodíka na Slovensku je šedá – vyrába sa napr. zo zemného plynu alebo vzniká ako vedľajší produkt pri chemickej výrobe. To sa má práve touto výzvou zmeniť.

Špecifickými podmienkami pre tento projekt to, že nie je potrebné mať ukončené verejné obstarávanie a využitie vyrobeného vodíka je viazané na oblasť energeticky a dopravy.

Súčasťou tejto výzvy nie je výstavba čerpacích staníc, to sa doplní neskôr.

Zdroje: vlastné, SIEA

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.