Štát vyhlásil reálne odstraňovanie byrokracie. Roky sa o tom hovorilo a teraz to prichádza do praxe. Pri narodení dieťaťa nemusíte o nič žiadať a ani nikam chodiť – štát údajne všetko vybaví v pozadí. Spojili sa na to viaceré ministerstvá a nemysliteľné sa stalo realitou.

Ako to fungovalo doteraz?

Doteraz totiž všetko fungovalo tak, že ste priniesli na papieri vyplnené údaje, niečo podpísali a toto sa preklopilo do elektronickej podoby. Teraz je tu proaktívny príspevok pri narodení dieťaťa a odstránenie návštevy matriky. Navyše prebehla aj optimalizácia služby – potvrdenia, ktoré už neboli nutné, sa úplne vypustili.

Spolupráca ministerstiev v praxi

Jedenkrát a dosť

Všetko súvisí s princípom jedenkrát a dosť, ktoré zaznievalo už za minulej vlády. Štát si totiž celé roky od vás pýtal informácie, ktoré o vás reálne vedel. Aktuálne sa škrtala potreba prikladania potvrdení, ako je napr. sobášny list, úmrtný list a pod. Ako nám povedal štátny tajomník MIRRI, Ján Hargaš, za tento rok od 1. januára takto obyvatelia Slovenska nemuseli predložiť 500 000 príloh.

V minulosti bol obrovský problém v spolupráci medzi ministerstvami, každý si historicky „hrabal na svojom piesočku“. Prvým reálnym príkladom spolupráce bolo spustenie elektronickej PN.

Ako to funguje teraz?

Teraz sa ruší behanie po úradoch po narodení dieťaťa. Dieťa sa teraz narodí a štát spustí procesy. Matrika dostane o tom informáciu a pošle vám Rodný list domov. Rovnako dostanete príspevok pri narodení dieťaťa na váš účet. Konkrétne na celom tomto projektore spolupracovalo Ministerstvo vnútra, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny a samozrejme MIRRI (zodpovedné za informatizáciu Slovenska). Ich registre bolo nutné pritom pospájať a prepojiť vzájomne heterogénne informačné systémy.

Celkovo bude služieb oveľa viac

Je to prvá životná situácia, ktorá je takto pripravená proaktívne. Celkovo ich bude 16 a cieľom je to, aby bol občan spokojný.

Ako to fungovalo doteraz? Keď sa narodilo dieťa, otecko dostal na pôrodnici papier, aby zašiel na matriku. Tam bolo treba podpísať vyhlásenie, že súhlasí s menom dieťaťa. Teraz sa tento súhlas vyjadrí priamo k hláseniu o narodení dieťaťa. Treba tak urobiť do 24 hodín a všetko prebehne automaticky.

Príspevky po narodení dieťaťa

O niečo komplikovanejšie je to s príspevkom pri narodení dieťaťa, kde bolo treba splniť veľa podmienok. K pôvodnej žiadosti bolo treba pridať veľa príloh (zdravotná prehliadka, trvalý pobyt a pod). Tím, ktorý toto zabezpečil, si tak namapoval všetky procesy, čo kde smeruje. Dnes teda mamička nemusí o nič žiadať, veľa potvrdení sa vyžiada od NCZI, ďalej od pediatra, čo je aktuálne najväčší problém. Trvalý pobyt dieťaťa sa pridelí podľa trvalého pobytu matky a zdravotnú poisťovňu automaticky získava dieťa od matky. Na toto bolo treba realizovať zmeny aj legislatívne.

Problém s pediatrom

Spomínaný problém s pediatrom je v tom, že sa robí obyčajne na druhom stretnutí a pediatri ho vykazujú na konci mesiace. Zmluvná dokumentácia v tomto prípade príde až mesiac potom, ako sa narodilo dieťa. V apríli tohto roka bolo takto až 89 % príspevkov vyplatených automaticky. Problém býva aj s prípadmi, kedy mamička neudala správne číslo účtu, kam majú byť peniaze zasielané. Vždy existujú prípady, ktoré treba riešiť manuálne. Ak si tiež želáte postupovať klasicky ako doteraz, je to možné, nemusíte celú automatizáciu využiť.

Ďalšie služby detailnejšie

Ďalšie služby, ktoré prídu v proaktívnej podobe, sú štyri. Je to Strata zamestnania, Chcem začať podnikať, Kúpil som si vozidlo a Kúpil som si nehnuteľnosť na bývanie. Časový rámec do konca volebného obdobia. Tu je veľmi dôležitý kataster a znova tu pôjde spoluprácu medzi ministerstvami. Aj tu sa bude meniť legislatíva. Pripravuje sa aj elektronizácia prídavkov na dieťa.

Zadarmo to nie je

Ministerstvá na tento proces dostali prostriedky. Celý tento proces je veľmi o zmene filozofie. Ak by sa vám napriek tomu stalo, že nejaký úrad od vás nejaké potvrdenie predsa len chce, treba tento prípad odstrániť cez stránku StopByrokracii.

Celkové náklady na životnú situáciu pri narodení dieťaťa predstavujú 7 miliónov eur. Podľa MIRRI majú dohodnutú sumu za jeden ušetrený výpis 10 eur na strane občana. Taká je dohoda s Úradom pre hodnotu za peniaze. To by znamenalo, že pri počte „ušetrených“ návštev občanov na úradoch už 5 miliónov eur (500 000 návštev po 10 Eur).

Podľa ministerky Remišovej je celková úspora na antibyrokratických projektoch v hodnote až 40 miliónov eur.

Zdroje: vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.