Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové školenia a vylepšený e-learningový portál majú IT špecialistom pomôcť využívať bezpečnostné riešenia naplno a držať krok s dobou.

Spoločnosť Flowmon Networks, ktorá pomáha firmám monitorovať, spravovať a zabezpečovať sieťovú infraštruktúru, chce skvalitniť vzdelávanie odborníkov zodpovedných za IT bezpečnosť vo firmách a vo verejnej správe. V spolupráci s firmou ALEF, ktorá je jej distribútorom a školiacim partnerom, pripravila pre slovenských používateľov niekoľko špecializovaných školení založených na best practices z celosvetového využívania pokročilých nástrojov pre monitorovanie a analýzy správania počítačových sietí na báze dátových tokov.

Dvojdňové školenia, ktoré budú prebiehať v slovenčine v menších skupinách s 12 účastníkmi, budú maximálne orientované na prax. Odznejú na nich viaceré prípadové štúdie založené na rozličných prevádzkových a bezpečnostných incidentoch. Súčasťou školení bude aj demo laboratórium a ukážky integrácií produktov Flowmonu s inými bezpečnostnými technológiami, ktoré spoločnosť ALEF distribuuje.

Počet bezpečnostných incidentov narástol podľa štúdie Accenture a Ponemon Institute v roku 2017 celosvetovo o 27,4 % a odhadované škody spôsobené kybernetickými útokmi o 23 %. „Za rastúcimi hrozbami nie sú len čoraz rozmanitejšie a sofistikovanejšie útoky, ale aj skutočnosť, že bezpečnostné riešenia organizácie často nevyužívajú naplno,“ hovorí Roman Čupka, konzultant firmy Flowmon Networks.

Dynamika vývoja kybernetických hrozieb a čoraz širšia funkcionalita bezpečnostných riešení vyžaduje od ľudí zodpovedných za bezpečnosť sietí a dát neustále vzdelávanie. Preto Flowmon umožňuje odborníkom na IT bezpečnosť rozširovať svoje know-how v oblasti využívania technológií pre monitorovanie a analýzy správania počítačových sietí aj cez svoj e-learningový portál, ktorý nedávno prešiel modernizáciou a redizajnom.

Po novom môžu cez portál absolvovať školenia aj zákazníci s platnou podporou Gold alebo Platinum. V teoretickej časti kurzu majú možnosť doplniť svoje znalosti o technológiách Flowmon, kľúčových funkciách a ich využití. V praktickej časti sa dozvedia o nasadení, konfigurácii systému, jeho ladení a využití pri dennej práci. Školenia sú dostupné pre celé portfólio produktov Flowmonu.

E-learningový web so zhruba 30 hodinami výučbového obsahu v súčasnosti využíva viac ako 600 aktívnych používateľov. Okrem zákazníckych školení prináša inovovaný portál napríklad lokalizáciu systémov a testov do nových jazykov, testovanie formou ABCD a jednoduchšie grafické prostredie.

Praktické školenia, ktoré zorganizujeme v spolupráci so spoločnosťou ALEF, sú vhodným doplnkom k nášmu modernizovanému školiacemu portálu, lebo prinášajú väčšiu interaktivitu, spoznanie best practices a možnosti výmeny osobných skúseností pri zvyšovaní viditeľnosti sietí a zlepšovaní ich bezpečnosti,“ dodáva R. Čupka.

 

Značky: