Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V nasledujúcich 10 rokoch môžeme očakávať, že v pracovných postupoch, organizačných štruktúrach a kancelárskom prostredí pravdepodobne dôjde k veľkým zmenám.

Výsledky výskumu týkajúceho sa malých a stredných firmách na Slovensku už teraz ukazujú, že iba takmer štvrtina (23%) zamestnancov trávi pracovnú dobu výhradne v kancelárii. Aj napriek tomu niektorí z nich uvádzajú, že flexibilita pri voľbe miesta na prácu pomáha ich produktivite, no takmer pätina zamestnávateľov (19%) im to neumožňuje.

Týmto sa ukazuje, že v prístupe zamestnávateľov existujú výrazné rozdiely. Výskum naznačuje, že 31% pracovníkov pravidelne pracuje z domu: 20 % aspoň jeden až dva dni týždenne a ďalších 9% tri až štyri dni týždenne a iba 2% pracujú z domu vždy. Zatiaľ čo niektorí zamestnávatelia podporujú pracovnú flexibilitu do tej miery, že 4% opýtaných zamestnancov uviedlo, že už nemajú pridelené pracovné stoly, tak iní sú váhavejší. Až 19% opýtaných zamestnancov uviedlo, že ich organizácie v súčasnosti neumožňujú prácu z domova. Ďalších 25% uviedlo, že ich zamestnávatelia uznávajú, že pracovná flexibilita je do určitej miery prínosná, ale aktívne nepodporujú prácu mimo kanceláriu.

Peter Zvarík,  Business Account manažér pre Slovensko v spoločnosti Epson Europe, hovorí: „Dôvodom môže byť, že nie každá organizácia je rovnako pripravená integrovať tieto zmeny do svojich pracovných postupov. Pretože je ale v súčasnosti v nábore v regióne EMEA stále väčšia konkurencia, možno stoja pred veľkým rozhodnutím. Komplikácie pri nábore čakajú na 44% spoločností, ktoré sú pri nasadzovaní flexibilného spôsobu práce ako benefitu pre zamestnancov váhavé. Budú zrejme čeliť vážnym dôsledkom súčasnej trhovej situácie, pretože kvalifikovaných kandidátov je v tejto oblasti stále ťažšie získať.”

Bližší pohľad na dôvody, prečo je flexibilný spôsob práce pre zamestnancov tak príťažlivý odhaľuje, že 28% respondentov vníma prácu z domova ako zlepšenie rovnováhy v pracovnom živote, čo je kľúčovým faktorom pre udržanie zamestnancov. Dokonca 27% opýtaných sa zmienilo, že vďaka práci z domova ušetria čas nutný k doprave do práce.

Flexibilné pracovné riešenia však nezlepšujú iba rovnováhu medzi osobným a pracovným životom, ale prinášajú aj benefity pre zamestnávateľa. Vyše pätine (21%) zamestnancov umožňuje práca mimo kanceláriu sústrediť sa lepšie na konkrétne úlohy. Takmer polovica (44%) opýtaných uviedla, že jeden alebo dva dni práce z domu týždenne je optimálne rozloženie pre pracovnú efektivitu a 36% súhlasí, že to bola najlepšia voľba aj pre ich produktivitu.

Napriek tomu 35% opýtaných, ktorí už využívajú možnosť práce z domova tvrdia, že stále existujú prekážky, kvôli ktorým nie je zatiaľ práca mimo kanceláriu štandardom pre všetkých. Častým dôvodom sú technologické riešenia. Iba 12% zamestnávateľov v súčasnosti aktívne podporuje a sprostredkováva prácu z domova pomocou technológií pre vzdialené a interaktívne mítingy, ktoré sú nevyhnutné pri zabezpečení, že zamestnanci majú všetky nástroje nutné k práci bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

Zatiaľ čo sa rozširuje takzvaná „gig economy” (prostredie, v ktorom sú dočasné pozície bežnejšie a pracovníci majú nezávisle na sebe niekoľko pracovných záväzkov v rôznych organizáciách), šíri sa medzi stálymi zamestnancami flexibilnejší prístup k práci. I keď zatiaľ gig economy nie je vo všetkých krajinách v oblasti EMEA rozšírená v rovnakej miere, s nástupom novej generácie zamestnancov do kancelárií sa očakávania týkajúce sa zamestnania a rovnováhy medzi pracovným a osobným životom menia.

Záujem o „prácu odkiaľkoľvek” rastie a ľudia medzi sebou komunikujú medzi jednotlivými pobočkami či štátmi a jednoduchšie sa medzi sebou dohovoria aj v rámci kancelárie a domovom. Technológie nutné k podpore týchto zmien sa teda pravdepodobne stanú denným chlebom pre každého IT správcu.

Značky: