Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už druhým rokom po sebe žiadna iná spoločnosť nepredala toľko spotrebného materiálu HP Inc. ako Office Depot.

Spoločnosť získala ocenenie „Najväčší partner HP Inc. v predaji spotrebného materiálu za rok 2016 v Českej republike“. Pre Office Depot nie je ocenenie premiérou, môže byť naň pyšný už od roku 2015. „Získanie ocenenia za predaj základnej kancelárskej komodity, akou je spotrebný materiál HP Inc., v rokoch 2015 aj 2016 vnímame ako úžasný úspech,“ vysvetľuje za Office Depot Jiří Novotný, Category Manager CEE.

So spoločnosťou HP Inc. je tiež vybudované prosperujúce partnerstvo so zameraním na zmluvnú starostlivosť o klientov – presnejšie na riešenie MPS – Managed Print Services. Office Depot má partnerský status HP Platinum, doplnený o významný statut Partner First Service One Delivery pre kompletný tlačový hardware HP Inc. “Ako autorizované servisné stredisko môžeme vykonávať opravy na všetkých tlačiarňach, kopírkach a multifunkčných zariadeniach

HP Inc., ktoré boli predané v ČR,“ doplňuje Jiří Novotný. Všetky opravy sú uskutočnené vo veľmi krátkej dobe a spoločnosť garantuje prevádzkyschopnosť prístroja, t.z. zapožičanie náhradného prístroja alebo prístup ku vzdialenej správe pre IT oddelenie.

Značky: