Peter Pellegrini: Ak bude treba, budeme bojovať s telekomunikačnými operátormi pri pokrytí bielych miest internetu. Do konca tohto volebného obdobia bude mať každá škola širokopásmové pripojenie

0

Konferencia eSkills for Jobs 2016, ktorá sa konala v Bratislave pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, bola vyvrcholením eSkills kampane zameranej na rozvoj digitálnych zručností nevyhnutných pre hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest v Európe.

eskillpellerini-3Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska sa na tlačovke k tejto konferencii vyjadril, že keby sme mali hneď 10 000 zvyšných IT špecialistov, okamžite by ich firmy na Slovensku prijali do práce a bolo by potreba ďalších. Je teda jasné, že úroveň digitálnych zručností je u nás pomerne nízka a požiadavky priemyslu sú vyššie.

eskillpellerini-2Podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Petra Pellegriniho je riešením sprístupniť IT vzdelávanie pre úplne všetkých, bez ohľadu na ich sociálny pôvod alebo geografické umiestnenie. Ďalej treba zaviesť širokopásmový internet, podstatne zvýšiť pripravenosť učiteľov v oblasti IT a priemysel musí jasne povedať, akých špecialistov naozaj potrebuje a výučbu IT treba pojať už od základnej školy. Súčasťou novej stratégie je aj široká informovanosť o tom, aké dôležité sú IT zručnosti.

Na otázku TOUCHIT o pokrytí bielych miest internetu na Slovensku Peter Pellegrini odpovedal, že ak bude treba, vláda vyčlení prostriedky z Európskych fondov alebo zo štátneho rozpočtu. Tiež sa podpredseda vlády vyjadril, že ho veľmi mrzí, že sa zaoberáme len platmi učiteľov, ale nikto nerieši ich reálne digitálne znalosti a pripravenosť vyučovať deti a mládež v modernej dobe. Preto sa aj stáva, že žiaci sú z hľadiska IT zručností viac vyspelí, ako ich učitelia, čo je neakceptovateľné a treba to zmeniť.

Mário Lelovský hovoril o tom, že ITAS sa plánuje angažovať pri tzv. preškolovaní ľudí. Kampaň Európskej komisie zameraná na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností (e-Skills), pritom prispela od svojho založenia v roku 2010 k zníženiu rozdielov v EÚ medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou pracovných pozícií, ktoré si vyžadujú určitú úroveň digitálnych zručností. Odhadovaný nedostatok špecialistov v oblasti IT v roku 2020 sa tak znížil o takmer 250 tisíc – z 1 milióna, odhadovaného v roku 2010, na 756 tisíc v roku 2015.

Slovensko sa do tejto kampane zapojilo v roku 2010. Mário Lelovský povedal: „Rozhodli sme sa zaviesť komplexné testovanie digitálnych zručností s cieľom ozrejmiť mladým ľuďom rozdiel medzi tým, čo oni považujú za digitálne zručnosti a ich objektívnou úrovňou. Našim hlavným zámerom je ich motivovať, aby si zlepšili digitálne zručnosti na úroveň požadovanú budúcimi zamestnávateľmi.“   

Konferencia bola taktiež príležitosťou na spustenie európskeho IT Fitness testu, ktorý sa na Slovensku aplikoval počas posledných 6 rokov. Vďaka bezplatnej anglickej verzii bol sprístupnený aj pre všetky ostatné krajiny. „Sme hrdí, že môžeme tento výnimočný test digitálnych zručností ponúknuť komukoľvek v Európe, kto má záujem poskytnúť študentom skutočný základ digitálnych zručností a ukázať im ďalšie možnosti na zlepšenie,“ vyjadril sa Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

Značky:

O autorovi

Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a tiež videoreportáží. Snažím sa byť na každej lepšej tlačovke či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mám rád fotografovanie a tiež cestovanie.

Pridaj komentár