Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej spotrebe Slovenska sa k záveru roka 2017 znížil na 11,5 %.

V rámci Európskej únie nám tak patrí až 20. priečka. Pre ilustráciu, európsky priemer sa pohyboval na úrovni 17,5 %. Vyplýva to z posledných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.

 „Na rozvoji a zvyšovaní podielu produkcie energie z obnoviteľných zdrojov majú nezastupiteľnú úlohu aj finančné inštitúcie a ich ochota akceptovať pri týchto projektoch neraz vyššiu mieru rizika,“ hovorí Tomáš Korauš, riaditeľ Odboru Štruktúrovaného financovania ČSOB.

Podiel investícií ČSOB v energetickom sektore do podpory a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sa už dostal k hranici 45 % a ambíciou je ďalej ho zvyšovať. Je to v súlade s cieľom KBC, akcionára ČSOB na Slovensku, aby do roku 2030 smerovalo minimálne 50 % investícií v energetickom sektore práve na podporu a rozvoj obnoviteľných zdrojov.

ČSOB sa v súčasnosti nijako nepodieľa na financovaní a podpore investícií v uhoľnom sektore vrátane ťažby uhlia a výroby energie a tepla na báze uhlia. „V súlade so stratégiou KBC sme sa od týchto aktivít odklonili v roku 2016,“ dodáva Korauš.

Väčšina financií v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie smeruje v prípade ČSOB do solárnych elektrární (57%), a to nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku. „Na Slovensku aktuálne financujeme 51 projektov využívajúcich solárnu energiu. V spolupráci so sesterskou K&H v Maďarsku sme tento rok podporili aj troch slovenských investorov orientujúcich sa na maďarský trh sumou 56 miliónov eur,“ spresňuje Korauš.

Ďalších 40 % portfólia v rámci obnoviteľných zdrojov smeruje do podpory vodných elektrární, vrátane významnej vodnej elektrárne generujúcej až desatinu celkovej energetickej spotreby na Slovensku. „Ďalšiu časť mixu tvoria vybrané projekty z rôznych oblastí tvorby energie z obnoviteľných zdrojov. Veľký potenciál vnímame na Slovensku aj v podpore využívania alternatívnych zdrojov v agrosektore. Preto nás teší, že v našom portfóliu pribúdajú projekty využívajúce obnoviteľné zdroje napríklad na vyhrievanie skleníkov počas chladnejších mesiacov, vďaka  geotermálnej energii,“ uzatvára Korauš.

Značky: