Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Napriek skutočnosti, že je účtovníctvo jedna z najstarších odborných profesií, ktorá je v západnom svete svojou prestížou porovnateľná s pozíciou právnika alebo expertného poradcu, slovenské firmy hlásia úpadok záujmu o účtovníctvo. Podľa odborníka majú mladí ľudia pomerne skreslenú a nedocenenú predstavu o účtovníctve a neuvedomujú si možnosti, ktoré táto nesmierne dôležitá profesia otvára.

„Verejnosť si účtovnícku profesiu ešte stále predstavuje ako prácu s papierovými dokladmi. Gro účtovnej profesie ale leží v manažérskom čítaní a vyhodnocovaní dát, ktoré pomáhajú udávať smer a rast firmy. Moderné technológie dnes dokážu efektívne a s veľkou presnosťou spracovávať administratívnu časť účtovania ( tzv. bookeeping) a šetriť účtovníkom čas na kvalifikovanú prácu.  Profesia sa tak čoraz viac už aj u nás posúva do roviny poradenstva, kedy sa z účtovníctva nestáva len firemný náklad, ale investícia,“ približuje účtovník a finančný manažér Robert Soudný, zakladateľ startupu wflow.com pre digitalizáciu účtovných procesov, ktorý len nedávno vstúpil na slovenský trh.

Nové možnosti otvorila novela zákona

Od 1. januára 2022 slovenská legislatíva umožňuje digitalizáciu účtovníctva. Ide o implementáciu európskej smernice, vďaka ktorej môžu firmy spracovávať a archivovať účtovníctvo v elektronickej podobe. Niektoré slovenské firmy sa už k digitalizácii odhodlali. „Vďaka automatizácii sme sa rozlúčili s érou zdĺhavého papierovania a ručného spracovania tisícok dokladov. Čas, ktorý sme predtým strácali nadmernou administratívou teraz venujeme poradenstvu, ktoré prináša klientom pridanú hodnotu a nám, okrem rastu tržieb, aj profesnú satisfakciu,“ hovorí Daniel Pristach, zakladateľ a CEO česko-slovenskej účtovnej a poradenskej skupiny E- Consulting.

Skúsenosti zo susednej Českej republiky ukazujú, že vhodné riešenie pre automatické schvaľovanie a spracovávanie účtovných dokladov dokáže ušetriť až 80 % nákladov súvisiacich s obehom dokumentov, ich schvaľovaním, zaúčtovaním a archiváciou. Účtovnícke firmy takto dokážu zvýšiť svoj zisk v priemere o 30 %, pretože získavajú oveľa viac času a ľudských zdrojov na odborné činnosti. Rovnako si dokážu uvoľniť kapacity pre nových klientov. Digitalizácia však okrem väčšej kontroly nad procesmi prispieva aj k väčšej udržateľnosti. Stredne veľká účtovnícka kancelária totiž dokáže vďaka digitalizácii zachrániť priemerne až 10 stromov ročne.

Záujem o digitalizáciu podporujú aj odborné asociácie

Digitalizáciu účtovníctva považuje za veľkú výzvu aj Slovenská asociácia finančníkov. Slovenský trh práce trápi nedostatok kvalifikovaných účtovníkov, čo v kombinácii s absenciou technologických riešení v oblasti fintechu môže v budúcnosti spôsobovať firmám veľké komplikácie.

„Veľká väčšina kvalitných účtovníkov sa svojmu povolaniu venuje už dlhé roky. Čo nás však v asociácii trápi, je nízky záujem mladých ľudí o účtovnícku profesiu, pričom tento úbytok účtovníkov nedokážu plne kompenzovať ani moderné technológie. SAF preto aktuálne považuje za kľúčové podporovať rast účtovníckej profesie v rámci finančného riadenia podnikov a neustále prinášať nové štandardy práce či predstavovať trendy, ktoré pomôžu slovenským manažérom v náročných obdobiach ekonomickej volatility,“ približuje Anton Ondrej, prezident Slovenskej asociácie finančníkov (SAF).

Asociácia systematickým vzdelávaním pracuje na tom, aby boli slovenské firmy špičkovými partnermi pre svojich zákazníkov na domácom trhu aj v zahraničí. Dôležitú úlohu má pri tom zohrávať know-how a automatizácia finančného sektoru. Po úspešnom podujatí v Bratislave preto SAF pokračuje v odborných konferenciách na tému „Nové trendy vo finančnom riadení firiem: Ako elektronizácia & AI ovplyvňujú účtovníctvo“, v Košiciach (utorok 6.12. 2022 od 9-11 hod v priestoroch Colonnade Insurance) a v Žiline (streda 7.12. 2022 od 9-12 hod v priestoroch Telekom). Cieľom seminárov je podporiť záujem manažmentu firiem o moderné technológie a zefektívniť ich finančnú správu.

Značky: