Doterajšie spracovanie údajov začína byť pre firmy nepostačujúce, chýba efektívny spôsob uzatvárania biznisu a jednoduchého zdieľania informácii.

Mnoho firiem sa tak všemožne snaží vysporiadať s problémom prehľadného spracovania informácií. Čo dokáže situáciu zlepšiť? Pomocnú ruku pre naštartovanie obchodu môže poskytnúť kvalitne prepracované riešenie pre manažment vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management – CRM). Inteligentný softvér, vďaka ktorému dokážete prehľadne pracovať napríklad s dátami o zákazníkoch, objednávkach i produktoch. Využiť sa dá nielen pre prácu v kancelárii, ale aj v teréne.

,,Skutočne dobré CRM zvyšuje spokojnosť zákazníkov, generuje nový biznis, uľahčuje zdieľanie informácií a tiež zvyšuje produktivitu pracovníkov,“ hovorí o výhodách CRM Jozef Maják, business development manager spoločnosti Resco. V čom spočíva výhoda CRM systému? Predsa tým, že jeho podstatou je prehľadné spravovanie údajov napríklad o zákazníkoch, objednávkach a produktoch. Podľa Jozefa Majáka je CRM systém výborným pomocníkom pre manažment, obchodníkov, technikov, pracovníkov oddelenia podpory zákazníkov aj marketérov.

Envision_29_web2016_3_nowat

Benefity kvalitného CRM systému sa prejavia vo vyššej lojalite zákazníkov, v efektívnejších interných procesoch, v presnejšie cielenej predajnej, marketingovej a celofiremnej stratégii.

Uplatnenie v každom odvetví, v kancelárii i v teréne

,,Zefektívniť prácu pomocou CRM je možné všade tam, kde sa pracuje s informáciami o zákazníkoch, partneroch, produktoch či zamestnancoch,“ vysvetľuje Maják. Každá firma si  potrebuje budovať vzťahy so zákazníkmi, čo prirodzene so sebou vždy prináša prácu s dátami. Môžu vďaka nemu nadväzovať nové obchodné príležitosti, obslúžiť viac servisných prípadov a existujúcim zákazníkom vedia prostredníctvom CRM ponúknuť kvalitnejšiu a rýchlejšiu podporu. ,,Toto všetko sa podieľa na zvyšovaní hodnoty firmy. CRM systém si nájde uplatnenie skutočne v akomkoľvek odvetví,“ dodáva Maják.

Mobilita ako nový trend

Éra, kedy sa za trend považovali samotné CRM systémy, je minulosťou. Dnes je CRM už globálnou samozrejmosťou. Celosvetovo ho aktuálne využíva vyše 90 percent spoločností s viac ako 11 zamestnancami. CRM dnes môžu využiť aj tí, ktorých práca sa neviaže k pracovnému stolu v kancelárii. ,,Nastupujúcim trendom je mobilita v CRM, ktorá súvisí s narastajúcou potrebou pracovať mimo kancelárie. Mať informácie o zákazníkoch, produktoch a partneroch dostupné priamo v smartfóne či tablete, a to dokonca bez nutnosti pripojenia k internetu, vytvára dodatočný priestor pre zvyšovanie efektivity a skvalitňovanie starostlivosti o zákazníkov“ prezrádza Maják. Podľa štatistiky Forbes sa predpokladá, že mobilné CRM systémy v roku 2016 využíva okolo 50% firiem s integrovaným CRM systémom. Väčšinou však ide o trend v západných krajinách. ,,Pokiaľ ide o stav mobility na Slovensku, hoci mobilita sa už implementuje a to najmä v špecifických sektoroch, stále sa máme čo učiť. Veríme, že je len otázkou času, kedy si aj ostatné slovenské firmy uvedomia výhody, ktoré so sebou mobilita prináša,“ hovorí Jozef Maják.

Mimo kancelárie aj bez internetu

Spoločnosti, ktoré zapracovali mobilitu do svojich CRM systémov, dnes dokážu pracovať s informáciami o zákazníkoch, produktoch a partneroch kdekoľvek – prostredníctvom smartfónov a tabletov. Urobiť tak môžu dokonca aj bez pripojenia na internet. Príkladom spoločnosti, ktorá sa stretla s problémami s internetom v Afrike je aj najväčší výrobca piva na svete Heineken, ktorý celosvetovo zamestnáva viac ako 80 000 ľudí. ,,Vďaka schopnosti Resco Mobile CRM mať kľúčové dáta uložené v smartfóne alebo tablete sú obchodní zástupcovia schopní zobraziť si údaje o zákazníkoch, ktorých tak môžu vidieť na mape, zaznamenávať a aktualizovať ich údaje, či vytvárať nové objednávky priamo u zákazníka,“ vysvetľuje Maják. Akonáhle sa zariadenie pripojí na internet, aplikácia tieto údaje automaticky zosynchronizuje so serverom. Takto sa všetky zmenené údaje dostanú k povolaným pracovníkom rýchlejšie, čím sa výrazne skráti pracovný postup.

Resco_Jozef Majak_web2016_3_nowat

Jozef Majak

Výnimočnosť Resco Mobile CRM v porovnaní s ostatnými CRM riešeniami  sa ukrýva práve v práci s údajmi bez nevyhnutnosti prístupu na internet, taktiež v intuitívnom ovládaní a širokej funkcionalite. ,,Navyše Resco Mobile CRM poskytuje množstvo funkcií, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu najmä ľuďom v teréne,“ tvrdí Maják. Medzi funkcie Resco aplikácie patrí sledovanie telefonickej a mailovej komunikácie, plnohodnotná práca s e-mailami a dokumentami, používanie GPS navigácie a interaktívnej mapy, umožňuje tiež skenovanie kódov, zaznamenávanie podpisov, prácu s kalendárom i zachytávanie fotografií produktov a ich následné zapisovanie priamo do CRM.

Značky: