Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Presne pred 100 rokmi, 26. apríla 1919, vznikla na Slovensku Prvá slovenská poisťovňa.

Začala sa tak éra poisťovníctva na Slovensku. Počas 100 rokov prešla zmenami sídla, názvu aj majiteľov a dnes je z nej Allianz – Slovenská poisťovňa. Zakladateľmi prvej poisťovne, ktorá mala sídlo na Slovensku, slovenských vlastníkov a riadili ju Slováci, boli Ján Alojz Wagner a Vladimír Makovický. Napriek postupnému vzniku viacerých ďalších slovenských poisťovní, väčšina poistného kmeňa na území Slovenska aj naďalej patrila zahraničným spoločnostiam.

Neskoršími legislatívnymi zmenami sa maďarské poisťovne pôsobiace na Slovensku dostali pod kurátorskú správu a pod jej tlakom mali problém ďalej fungovať. Kmene jednej z nich, Prvej uhorskej poisťovne, boli 23. septembra 1921 presunuté do novej Slovenskej poisťovne, účastinnej spoločnosti v Bratislave, s kapitálovou účasťou Prvej slovenskej poisťovne, Prvej uhorskej poisťovne a Prvej českej vzájomnej poisťovne. Touto akvizíciou si Slovenská poisťovňa významne posilnila svoj trhový podiel.

PRVÉ POISTKY, PRVÉ INVESTÍCIE

V tom období mala Slovenská poisťovňa 213 pracovníkov, sídlila v známej budove na Hviezdoslavovom námestí a mala filiálky v Prahe, Brne, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Trenčíne a Užhorode. Koncom roka 1929 spravovala 33 872 životných poistiek s poisteným kapitálom vyše 228 miliónov Kč. Priemerná poistná suma jednej poistky vtedy predstavovala vyše 6 700 Kč. Slovenská poisťovňa od začiatku hľadala možnosti zhodnotenia svojho kapitálu.

Začala poskytovať hypotekárne úvery väčším mestám, napríklad Bratislave a Žiline, kupovať činžovné domy a podobne. Hneď po svojom vzniku dojednala aj mnohé zaisťovacie zmluvy s viacerými československými i zahraničnými poisťovňami. Získala si tiež priazeň a spoluprácu popredných bánk, napríklad Tatra banky.

Prvé sídlo Prvej slovenskej poisťovne na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

PRÍLIŠ VEĽA POISŤOVNÍ

V roku 1938 fungovalo na Slovensku až 44 poisťovní, z toho 25 českých a len 4 slovenské. Niektorí predstavitelia slovenského poisťovníctva a poprední funkcionári slovenského štátu usúdili, že tento stav je neúnosný a počet poisťovní sa musí zredukovať. Zákonom povolili na území Slovenska činnosť len štyrom skupinám poisťovní, a to slovenskej, protektorátnej, nemeckej a talianskej. V rámci koncentrácie poisťovníctva boli Slovenskej poisťovni odovzdané poistné kmene dvoch českých a dvoch švajčiarskych poisťovní.

Len pre ilustráciu – pred koncentráciou spracovávali slovenské poisťovne (Karpatia, Slovenská poisťovňa a Tatra) len okolo 20 % poistných kmeňov, po jej skončení to bolo takmer 60 %. Aj preto sa činnosť Slovenskej poisťovne napriek vojnovým udalostiam v tomto období úspešne rozvíjala. Poskytovala všetky druhy poistenia – poisťovala majetok, zodpovednosť, úrazy, modality životného poistenia a zaisťovala takmer všetky riziká.

ZNÁRODNENIE

V roku 1945 bolo rozhodnutím vlády poisťovníctvo znárodnené a vyše 700 poisťovní a poisťovacích spolkov pôsobiacich v Československu sa zlúčilo do 1 slovenského a 4 českých národných podnikov a jedného slovenského s názvom Slovan, ktorý vznikol zlúčením až 11 poisťovní. V roku 1948 bola poisťovňa Slovan začlenená do celoštátnej monopolnej Československej poisťovne a svoju činnosť na území Slovenska vykonávala cez oblastné riaditeľstvo. Znárodnenie malo nepriaznivý vplyv na vnímanie potreby poistenia, aj na samotný obchod. Obchodníkom sa zhoršili platové podmienky, ich práca bola výrazne ťažšia, keďže museli predávať a ovládať všetky poistné produkty. Vo veľkom tak z poisťovníctva odchádzali. Plán obchodnej činnosti bol založený na postupnom navštevovaní občanov podľa ulíc alebo dedín. Slovenská poisťovňa mala počas socializmu veľmi prepracované a pre klientov výhodné životné poistenia, no keďže ich vďaka monopolu nebolo s čím porovnávať, neboli celkom docenené.

Jedna z prvých majetkových poistných zmlúv dojednadných „V Mene Božom”.

PRVÉ TECHNOLÓGIE V POISŤOVNI

V decembri 1968 bola Československá štátna poisťovňa rozdelená na Českú štátnu poisťovňu (ČŠP) a Slovenskú štátnu poisťovňu (SŠP), no úzka spolupráca medzi nimi naďalej pretrvávala. Aj keď Slovensko bolo z hľadiska poľnohospodárskeho poistenia rizikovejšou oblasťou, pre celé ČSSR platila jednotná cenová a tarifná politika, vďaka čomu bol rozvoj poisťovníctva v oboch štátoch rovnomerný. Po revolúcii mali ČŠP a SŠP ešte viac ako rok monopolné postavenie. V roku 1977 získala poisťovňa vlastný počítač, dovtedy využívala kapacity výpočtového strediska Štátnej banky československej.

JEDNA POISŤOVŇA NESTAČÍ

1. marca 1991, novým zákonom o poisťovníctve, ktorý umožnil vstup nových poisťovní na trh, sa zmenil aj názov spoločnosti na Slovenská poisťovňa. Začali vznikať prvé neštátne poisťovne – Kooperativa, Otčina (dnešná Uniqa) a na slovenský trh vstúpila prvá zahraničná poisťovňa Nationale-Nederlanden (NN). S otvorením trhu prišla nutnosť súperiť o klientov s konkurenciou. Slovenská poisťovňa začala rozvíjať svoje aktivity a investovať do rôznych firiem a fondov. Stala sa zakladateľom Istrobanky, lízingovky SPLeasing, hotelovej siete Instel a ako jeden z hlavných akcionárov stála pri znovuzaložení Tatra banky, prvého súkromného peňažného ústavu ČSFR. Na prelome tisícročí mala Slovenská poisťovňa 53%-ný podiel na trhu a v portfóliu vyše 200 produktov. V roku 1997 vznikla webová stránka Slovenskej poisťovne a o 3 roky neskôr si klienti mohli uzatvoriť cestovné poistenie online.

SPOJENIE S ALLIANZ

Po viacerých neúspešných snahách plne sprivatizovať Slovenskú poisťovňu, boli v lete 2001 vybraní štyria potenciálni investori: Allianz, Eureko, La Fondiaria a Aegon. Víťazom tendra a novým vlastníkom sa nakoniec stala nemecká spoločnosť Allianz a 1. januára 2003 sa zlúčili lokálny trhový líder s trhovou trojkou a vznikla Allianz – Slovenská poisťovňa.

ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA V ČÍSLACH

• 68 rokov je v platnosti najstaršia poistná zmluva
• 7,5 milióna zmlúv spravuje v poistných systémoch a dohliada na ich plnenie
• klienti denne nahlásia v priemere 655 poistných udalostí
• 3,6 miliardy Kčs vyplatila klientom za škody po najväčšej poistnej udalosti slovenského
poisťovníctva – povodni na Dunaji v roku 1965
• 39 miliónov eur vyplatila klientom za škody po záplavách v roku 2010, známom aj ako „povodňový rok”
• 149 ocenení získali produkty a služby v súťažiach SIBAF Award, Fincentrum & Trend Hypotéka roka
a Zlatá minca