Do eHranice je možné zaregistrovať sa už 30 dní pred príchodom na Slovensko.

Možnosť vyplniť formulár eHranice až 30 dní pred návratom na Slovensko teda umožňuje realizovať povinnú registráciu ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia, napríklad na dovolenku.

Zároveň sa tým vytvára priestor, aby si cestujúci, ktorí nemajú smartfón či iné potrebné mobilné zariadenie, urobili registráciu ešte v pohodlí domova pred vycestovaním a potvrdenie o registrácii si vytlačili ešte pred odchodom zo Slovenska. Rovnako vám pri registrácii môžu pomôcť príbuzní alebo známi.

Pri príchode na Slovensko je totiž každý povinný zaregistrovať sa vo webovej aplikácii eHranica a následne sa registráciou (v elektronickej alebo papierovej verzii) preukázať na hraniciach pri návrate.

Nezáleží pritom, či osoba vstupujúca na územie SR bola len na nákupe v prihraničnej obci alebo či strávila v zahraničí celú dovolenku. Rovnako nezohráva žiadnu rolu ani to, či osoba bola zaočkovaná, má negatívny test alebo či prekonala ochorenie COVID-19. A nijako sa nerozlišujú krajiny, týka sa to všetkých krajín vrátane susedných. Kontroly na hraniciach sa pritom výrazne posilnia.

Pri samotnej registrácii je však možné uplatniť si výnimku z karantény, ak osoba spĺňa niektorú z uvedených podmienok – napr. doklad o ukončenom očkovaní.

Ako na registráciu v GreenPass

Ako použiť štátnu GreenPass aplikáciu? Krok po kroku, do detailov (Priebežne aktualizované)

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.