Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Erste Group pokračuje v aktivitách, ktoré sú v plnom súlade so zameraním PSD2 posilniť postavenie klientov.

  • Centrálnou prístupovou platformou k API Erste Group je Erste Developer Portal
  • Prístup Erste Group k otvorenému bankovníctvu kladie na prvé miesto informovaných klientov a ochranu ich údajov

Erste Group Bank sa rozhodla poskytnúť jednotný prístup k aplikačným programovacím rozhraniam (API) svojich dcérskych bánk v strednej a východnej Európe. Ponuka začína s API, ktoré riešia služby a úlohy stanovené smernicou o platobných službách PSD2.

Centrálnou prístupovou platformou k API skupiny Erste je Erste Developer Portal (http://developers.erstegroup.com). Ten tretím stranám poskytuje dokumentáciu, prístup k API a možnosť testovania cez tzv. „sandbox“. Od polovice mája 2019 sa na portáli zaregistrovalo už viac ako 120 organizácií a na základe dát a služieb, ktoré platforma ponúka, vzniklo 25 API riešení. Cieľom Erste Group je čo najskôr rozšíriť ponuku portálu o tzv. „prémiové API“ v rámci svojho záväzku sprístupniť výhody PSD2 a otvorené bankovníctvo viac ako 16 miliónom klientov v strednej a východnej Európe.

Ako prvá v rámci celej skupiny začala už v roku 2018 ponúkať „live“ prístup k API Česká sporiteľňa. Existujúce ponuky API vygenerovali vynikajúcu spätnú väzbu od tretích strán a prispeli k tomu, že v prieskume Open Banking Monitor, ktorý uverejňuje Innopay, bola Erste Group zaradená medzi „Majstrov otvorenosti“.

PSD2 poskytuje klientom bánk viac možností

Regulačné prostredie PSD2 vytvára v oblasti platobných služieb novú konkurenciu, pretože poskytovateľom služieb – tretím stranám dáva na základe výslovného súhlasu klientov možnosť pristupovať k ich platobným údajom. Jedným z cieľov tohto regulačného prostredia je poskytovať zákazníkom prístup k širšiemu spektru služieb, podporovať inovácie a zlepšiť ochranu spotrebiteľa. Zároveň však nepriamo zvyšuje aj nároky na klientov byť schopnými efektívne spravovať svoje bankové údaje.

PSD2 je vo svojej podstate o tom, aby si klient bol istý, že vlastníctvo bankových informácií a rozhodnutia o spôsobe ich používania drží pevne vo svojich rukách. V Erste sa ešte k tomuto posilneniu postavenia klienta pridáva aj naša úloha strážcu jeho finančných údajov. Budeme aj naďalej ochraňovať údaje klientov, starať sa o to, aby boli v bezpečí, a zároveň podporovať klientov v prijímaní dobre informovaných rozhodnutí o tom, komu svoje údaje poskytnú,“ povedal Peter Bosek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Erste Group.

Podľa PSD2 a sprievodných Regulačných technických noriem (RTS) musia všetky dcérske banky Erste Group (okrem dcérskej spoločnosti v Srbsku, ktoré nie je členským štátom EÚ) poskytovať priamy prístup poskytovateľom platobných služieb (TPP). Jeho súčasťou je aj prístup k informáciám o bankovom účte klienta a možnosť iniciovať platby, to všetko na základe výslovnej žiadosti klienta. Rozšírením ponuky API pre poskytovateľov cez Erste Developer Portal urobila Erste Group významný krok k splneniu požiadaviek PSD2.

„Náš záväzok, že sa postaráme o to, aby sa údaje klienta zdieľali len na základe jeho výslovného súhlasu a žiadosti, ide ruka v ruke s nadšením z príležitostí ponúkaných PSD2, a to predovšetkým príležitostí pre klientov. Erste Developer Portal hrá v dosahovaní týchto cieľov dôležitú úlohu, keďže umožňuje vývojárom tretích strán vytvárať riešenia a spoločne tvarovať sektor bankovníctva v regióne,“ uviedol Miloš Toman, produktový riaditeľ pre firemné bankovníctvo Erste Group. „Okrem ponuky pre klientov v segmente retailu chceme vytvoriť aj prvé špecializované riešenia API pre našich korporátnych klientov a poskytnúť im centrálny prístup k údajom a službám v rámci celej skupiny.“