Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

OpenLab projekt vznikol minulý školský rok vďaka skupinke nadšencov zo súkromného sektora a chuti spolupracovať vo vedení SPŠE Hálova 16 v Bratislave. Spoločne vytvorili inovatívny vzdelávací koncept pre vývoj hybridných aplikácií a online hier, našli nadšeného odborníka z praxe do role LabMastra a zapojili prvých 18 študentov SPŠE Hálova 16 v Bratislave. 

Za 1,5 roka sa OpenLab posunul výrazne vpred. Momentálne je v OpenLabe zapojených 100 študentov v 7 OpenLaboch na 3 školách v Bratislave, Kysuckom Novom Meste a Košiciach. Pod technologickým dohľadom firiem WEZEO, PowerPlay Studio a Siemens Healthineers sa študenti učia tvoriť aplikácie, hry, venujú sa umelej inteligencii a IoT. 

OpenLab je priamo integrovaný do vyučovania. Škálovateľnosť tohto modelu je založená na vytváraní miestnych spoluprác medzi lokálnymi strednými školami a technologickými firmami. Vďaka podpore od tech lídrov v regiónoch dokážu stredné školy ponúknuť kvalitné vzdelávanie pre mäkké zručnosti a technológie 21. storočia.

 

Čím je OpenLab výnimočný? 

 

   • Partnerský prístup dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou.
   • LabMaster je mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.
   • Projektové princípy – po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.
   • Problem driven princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.
   • Učebný blok je základný a „open source“ dokument, z ktorého sa študenti učia.
   • Dôraz na samoštúdium – študenti trávia 80% času samoštúdiom a tímovou prácou. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.

Študentské stáže: OpenLab študentom sa počas celého školského roka 5-7 hodín do týždňa venujú odborníci z praxe. Radi by sme študentom pomohli získať zaujímavú stáž na leto, kde budú môcť svoje vedomosti a zručnosti obohatiť o skúsenosti z reálneho prostredia. Preto momentálne oslovujeme technologické firmy s cieľom nadviazať spoluprácu, teda vytvoriť letné stáže, o ktoré sa budú môcť študenti uchádzať. 

 

Čo nás v OpenLabe čaká tento školský rok? 

 

Až na GamesLab, kde študenti pracujú v tímoch na projektoch od začiatku školského roka, sa študenti vo všetkých laboch dostávajú do fázy projektov. Vedomosti, ktoré získali prvé mesiaca cez menšie praktické úlohy a iterácie, teraz zúžitkujú a rozšíria v rámci skupinovej práce na projektovom zadaní. Na projektoch budú pracovať až do júna, kedy ich odprezentujú na verejných podujatiach OpenGate. 

Okrem firiem, ktoré majú záujem podporiť študentov formou letných stáží, hľadáme aj firmy, ktoré by sa chceli stať tzv. tech garantmi pre ďalšie OpenLaby. Technológie tech garanta sa stávajú obsahom labu, kde takáto firma sa stane úzkym partnerom v OpenLabe. Spoločne nastavujeme obsah osnov, tvoríme učebné materiály, vyberáme študentov do labu a tiež spolupracujeme s LabMastrom, odborníkom, ktorý sa stane mostom medzi študentmi a firmou.  

Ambíciou je postupne vytvárať OpenLaby v spolupráci s ďalšími firmami, ktoré si uvedomujú hodnotu, ktorú dokážu stredoškolákom takýmto spôsobom priniesť. Takto môžeme zapojiť stále viac a viac študentov a prinášať systémovú zmenu vo vzdelávaní.  

Značky: