Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Deviaty ročník študentskej súťaže IT SPY, ktorá vyberá najvýznamnejšie a najinovatívnejšie IT diplomové práce z Českej a Slovenskej republiky, pozná svojich finalistov. Akademická porota vybrala 9 najlepších diplomových projektov, ktoré sa 6. decembra stretnú vo finále o titul najlepšej česko-slovenskej diplomovky. Súčasťou poroty bol aj zástupca redakcia TOUCHIT. 

Medzi ďalšie témy patrí ochrana proti kybernetickým útokom, monitorovanie srdcového tepu pomocou bežnej kamery, automatické modelovanie na základe fragmentov, navigácia autonómnych automobilov alebo nástroj pre online overovanie osobných údajov. Finalisti sa vybrali z konkurencie 1607 IT absolventov zo 17 fakúlt a 16 univerzít v Českej republike a na Slovensku.

V tomto ročníku sa výber finalistov rozdelil medzi osem univerzít zo štyroch českých a dvoch slovenských miest. Z pražských škôl získala dve nominácie už tradične pražská ČVUT, jednu Matfyz Univerzity Karlovej, Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach a Západočeská univerzita v Plzni. Zo Slovenska sa finále zúčastňujú zástupcovia košických univerzít a to  Technickej a Pavla Jozefa Šafárika. Bratislavskú Slovenskú technickú univerzitu bude zastupovať jeden zástupca.

„Výber tohtoročných finalistov ukazuje, že na slovenských a českých školách dokážeme každoročne formovať skvelých odborníkov, ktorí v budúcnosti určite uspejú na akademickej pôde alebo v praxi. Zaujímavým trendom je nárast záujmu o prácu s umelou inteligenciou a jej zdokonaľovaním, či už vo forme jej autonómie alebo optimalizácie energetických nárokov. Mňa osobne tešia aj sociálne prospešné projekty, ktoré každoročne tvoria nezanedbateľnú časť finálových prác. Po minuloročnom globálnom varovnom systéme proti tsunami máme v tomto roku na výber softvér, ktorý dokáže sledovať bežnou kamerou tep človeka, čo môže pomôcť nielen v nemocniciach, ale včas upozorniť vodičov, strojvodcov alebo pilotov a zabrániť tak dopravným nehodám,“ hovorí profesorka Mária Bieliková, predsedkyňa poroty IT SPY a dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

O budúcej uplatniteľnosti absolventov je presvedčený aj Tomáš Krátký, Research and Development Director zo spoločnosti Profinit, ktorá je spoluorganizátorom súťaže a zastupuje názor súkromného sektoru: „Každoročne sa zvyšuje podiel účastníkov súťaže, ktorí svoje diplomové projekty aplikujú do praxe, a tento rok nebude výnimkou. Tieto projekty majú veľký potenciál, aby sme o nich v budúcnosti mohli počuť ako o úspešných startupoch alebo ako o nových inovatívnych projektoch veľkých firiem. Príkladom môže byť tohtoročný projekt softvéru na overovanie osobných dokladov, ktorého autor hneď po obhajobe nastúpil pred pár mesiacmi do spoločnosti GoPay, kde pracuje na spustení projektu.“

Potenciál českých a slovenských študentov nepodceňuje ani Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, ktorý sa zaoberá autonómnou dopravou a inteligentnou mobilitou: „Českí a slovenskí študenti dokážu produkovať veľmi hodnotné a kreatívne riešenia, preto s nimi úzko spolupracujeme. Sme radi, že v tomto roku sa v diplomových prácach objavila téma smart mobility, ktorá je nám blízka. Napríklad jedna z absolventiek si vybrala veľmi zaujímavú tému, ktorá sa zaoberá novým spôsobom autonómneho riadenia áut. Spočíva v tvorbe inteligentnej infraštruktúry, konkrétne vozovky s vodiacimi značkami, po ktorých sa autonómne automobily pohybujú. Vozovka tak vytvára podmienky pre bezchybnú jazdu vozidla.“

Všetky projekty nájdete na webe http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/, kde môžete hlasovať za cenu verejnosti za najsympatickejší projekt. Samotný záverečný galavečer
s prezentáciami jednotlivých projektov a vyhlásením víťazov prebehne v refektári Matfyzu 6. decembra a je prístupný širokej verejnosti.

Súťaže IT SPY sa zúčastňuje 1607 absolventov z akademického roku 2017/18 zo 17 IT fakúlt v Českej republike a na Slovensku. Víťaz, ktorý okrem akademického uznania získa tiež 1000 eur na ďalší rozvoj projektu, bude vyhlásený začiatkom decembra na slávnostnom finálovom večeri.

Značky: